zaświadczenie

Ministerstwo Sprawiedliwości ostrzega przed fałszywymi zaświadczeniami!

Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego poinformowało, że nie współpracuje z serwisem internetowym ZaswiadczenieKRK.pl ani z żadnym innym serwisem, który świadczy usługi polegające na uzyskaniu zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego. Wczoraj na naszym portalu pisaliśmy o oszustach wystawiających podających się za inspektorów z Państwowej Inspekcji Pracy. Problem, o którym piszemy dzisiaj jest równie ważny, gdyż oszuści oferujące swoje „usługi” mogą się wydawać wiarygodni.

Bądź ostrożny w korzystaniu z portali internetowych!

Ministerstwo Sprawiedliwości zaleca szczególną ostrożność w korzystaniu z portali internetowych. Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Sadowego, które wchodzi w skład Ministerstwa Sprawiedliwości jest jedynym podmiotem wykonującym zadania związane z prowadzeniem Krajowego Rejestru Karnego. Wspomniane zadania określone są w ustawie z 24 maja 2000 roku o Krajowym Rejestrze Karnym, wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych oraz w ustawach odrębnych.

Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego oraz jego punkty informacyjne, które działają przy sądach powszechnych na terenie całego kraju są uprawnione do udzielania informacji o osobach i podmiotach zbiorowych. Dokonują tego na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym. Krajowy Rejestr Karny to instytucja zajmująca się zbieraniem, przechowywaniem i udostępnianiem danych dotyczących karanych osób oraz podmiotów zbiorowych.

Krajowy Rejestr Karny jest jawny. Każda osoba i każdy podmiot zbiorowy ma prawo do uzyskania informacji czy jego dane osobowe są zgromadzone w rejestrze. Na wniosek osoby lub podmiotu udostępnia się informację o treści wszystkich zapisów jej dotyczących.

Za udzielnie informacji z Krajowego Rejestru Karnego pobierana jest opłata;

  • 50 złotych za informację o osobie,
  • 100 złotych za informację o podmiocie zbiorowym.

Zgromadzone w zbiorach Rejestru dane osobowe mogą być przetwarzane i wykorzystywane do badań naukowych i celów statystycznych. Udostępnione dane osobowe można wykorzystać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały udostępnione.

W rejestrze gromadzone są dane osób, dopóki nie nastąpi zatarcie skazania. Zatarcie skazania polega na tym, że z jego chwilą uważa się skazanie za niebyłe. Konsekwencją tego jest wykreślenie wpisu o skazaniu z rejestru skazanych.

Ministerstwo Sprawiedliwości ostrzega przed fałszywymi zaświadczeniami!
5 (100%) 1 vote

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *