obsługa prawna przedsiębiorców

Na czym polega obsługa prawna przedsiębiorców i jakie daje korzyści?

W dobie mnogości przedsiębiorców występujących obecnie na rynku, coraz większa część z nich decyduje się na kompleksową obsługę prawną prowadzoną przez wybraną kancelarię. Co tak naprawdę oznacza obsługa prawna przedsiębiorstwa? Czy jest to dobre rozwiązanie? Odpowiedzi na te pytania w dalszej części artykułu.

W pierwszej kolejności warto wyjaśnić, że „obsługa prawna” to pojęcie bardzo szerokie. Obejmuje ono doradztwo we wszelkich dziedzinach, związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Porady prawne mogą polegać zarówno na udzielaniu doraźnej pomocy w bieżących sprawach, jak również na przygotowywaniu szeregu dokumentów, w tym opinii, analiz i raportów, potrzebnych do prowadzenia działalności. Warto zaznaczyć, że niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, każde z nich jest zobligowane do przestrzegania przepisów prawa, a ich nieznajomość – w myśl zasady – Ignorantia iuris nocet (łac. Nieznajomość prawa szkodzi) – może spowodować wiele strat. W związku z tym, usługi oferowane przez kancelarie skierowane są do wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą bezpieczniej czuć się na rynku, nie narażając się na problemy prawne. W obecnych czasach, prawo jest obecne w niemal każdej dziedzinie życia i przedsiębiorcy działający w każdej gałęzi gospodarki muszą się do niego stosować.

Kancelarie takie jak KRPJ oferują pomoc w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej spółek prawa handlowego, w tym obsługi ich wewnętrznych organów, czy przygotowywania umów handlowych. Zajmują się procesem zakładania i rejestracji spółek, dokonywania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, rozwiązywaniem i likwidacją spółek, a także ich przekształcaniem, czy łączeniem. Ponadto kancelarie zajmują się przygotowywaniem i opiniowaniem wszelkiego rodzaju umów gospodarczych występujących w stosunkach między przedsiębiorcami, jak i w stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami, a konsumentami.

Obsługa prawna przedsiębiorstw to także prowadzenie negocjacji z kontrahentami Klientów i reprezentacja Klientów w procesach sądowych. Przedsiębiorcy często potrzebują wsparcia w zakresie zagadnień związanych z prawem pracy – wszak niejednokrotnie spółki, czy inne podmioty zatrudniają rzesze pracowników. W tym zakresie obsługa prawna świadczona jest w zakresie zleconych zadań ze szczególnym uwzględnieniem interesów pracodawcy, jak i pracowników. Zgodnie z wolą Klientów, kancelarie niejednokrotnie uczestniczą w procesie rekrutacji pracowników, pomagają w redukcji zatrudnienia i przekształceniach korporacyjnych, a także reprezentują pracodawców w rozmowach i sporach z zakładowymi organizacjami związkowymi. Należy pamiętać, że podstawą prawidłowego funkcjonowania pracodawcy są również wszelkie wewnątrzzakładowe regulacje, których tworzenie może wchodzić w zakres obowiązków kancelarii prowadzącej obsługę prawną przedsiębiorstwa.

Świadczenie usług prawnych na rzecz przedsiębiorcy obejmuje również wsparcie w procesach administracyjnych, w tym w procesach inwestycyjnych, np. przygotowywaniu dokumentacji przetargowej, weryfikacji stanu prawnego nieruchomości, uzyskiwaniu pozwoleń na budowę etc. Coraz więcej kancelarii prawnych doradza Klientom również w zakresie prawa własności intelektualnej i nowych technologii, czy w zakresie ochrony danych osobowych, która to ochrona w ostatnim czasie stała się podstawą zgodnego z prawem działania przedsiębiorstwa.

Wiele kancelarii posiada również szeroką praktykę w zakresie prawa zamówień publicznych, doradzając zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom, w zagadnieniach z tym związanych na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na rynku można znaleźć również kancelarie specjalizujące się w obsłudze wszelkiego rodzaju spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, czy stowarzyszeń. Prawnicy zapewniają pomoc m.in. w ich zakładaniu, czy przygotowywaniu ich statutów, jak i w bieżącej obsłudze spraw, czy reprezentacji w sporach sądowych i pozasądowych. Część kancelarii specjalizuje się w procesach masowej windykacji należności – od rozmów ugodowych, przez procesy sądowe, aż do postępowania egzekucyjnego.

Przy prowadzeniu przedsiębiorstwa nieuniknione jest występowanie problemów prawnych, w związku z czym tak ważne jest, aby spółka, czy inny podmiot, miał zapewnioną kompleksową obsługę prawną. Wykonywanie działalności niejednokrotnie wiąże się z ponoszeniem ogromnych kosztów, bądź z obrotem wielkimi środkami pieniężnymi, a także ponoszeniem ryzyka biznesowego, dlatego też tak ważne jest, aby obsługa prawna świadczona była w sposób ciągły, co pozwoli na szybkie reagowanie na bieżące problemy, a w konsekwencji na uniknięcie negatywnych skutków zaistniałych zdarzeń. Dzięki stałej współpracy z wybraną kancelarią, przedsiębiorca może skupić się na osiąganiu postawionych sobie celów biznesowych, nie martwiąc się o zaplecze prawne, a w konsekwencji może rozwijać się w efektywny i szybki sposób, zwiększając swoją konkurencyjność na rynku.

Wczesne zaangażowanie podmiotu zapewniającego obsługę prawną w działalność przedsiębiorcy często pozwala mu uniknąć sporów sądowych w przyszłości. W szczególności ma to znaczenie w zakresie negocjowania umów, weryfikacji ryzyk prawnych i zapewnienia właściwego zabezpieczenia umownego Klienta, co pozwala na późniejsze egzekwowanie jego praw. Wielokrotnie bowiem prawidłowe zabezpieczenie interesów Klienta w umowie pozwala na zakończenie sprawy polubownie, bez angażowania sądów. Należy pamiętać, że im bardziej kompleksowa jest obsługa prawna danego przedsiębiorstwa, tym jego pozycja na rynku jest bardziej bezpieczna i stabilna, a tym samym większe są możliwości jego rozwoju. Nie ma więc wątpliwości, że podjęcie decyzji w przedmiocie stałej współpracy z wybraną kancelarią w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorstwa niesie za sobą wiele korzyści, wszak bez wątpienia pozwala zaoszczędzić dużo czasu i stresu, a w dłuższej perspektywie czasowej także pieniędzy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *