polisa ubezpieczeniowa oc

Naklejka na szybie samochodu potwierdzeniem posiadania polisy OC

Posłowie sejmowego Zespołu do spraw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego proponują wprowadzenie naklejek na szyby samochodów, na których znajdować się będzie data zawarcia umowy OC. Zmiany te mają na celu wyegzekwowanie od kierowców posiadania obowiązkowej polisy ubezpieczeniowej.

Obecnie po polskich drogach porusza się 250 tys. pojazdów bez OC. Liczba ta od ubiegłego roku wzrosła aż o 50 tys. Jak donosi Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, o 50 proc. wzrosła liczba kierowców, którzy nie posiadają ważnej polisy OC, przez co sami muszą wypłacać odszkodowanie za wypadek.

Posiadanie ważnej polisy OC sprawdzane jest obecnie przez policję podczas rutynowych kontroli drogowych oraz przez UFG za pomocą specjalnego programu pozwalającego wykryć brak ciągłości w ubezpieczeniu pojazdu.

Jednak jak wynika z prezentowanych statystyk kontrola ta nie wystarcza, by zapobiec ignorancji kierowców w kwestii zawierania umowy OC.

Przeciwnicy projektu swoje stanowisko argumentują tym, że tego typu naklejki funkcjonowały już w Polsce, a mimo tego wielu posiadaczy samochodów nadal nie przestrzegało obowiązku zawierania umowy OC.

Ich zdaniem o wiele praktyczniejsza byłaby synchronizacja bazy danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców z baza danych Ubezpieczeniowego Funduszy Gwarancyjnego, co pozwoliłoby na szybką identyfikację pojazdów bez ważnej polisy OC.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *