paragon

Nie bądź jeleń weź paragon!

Urzędnicy urzędów kontroli skarbowej w czasie kryzysu bardzo pilnują należnych wpływów do budżetu. Niektórzy handlowcy celowo nie wydają klientom paragonów. Inni zwyczajnie o tym zapominają. Klient, który odszedł od kasy bez paragonu może zgłosić ten fakt do urzędu kontroli skarbowej. Paragon jest nie tylko dowodem rejestracji sprzedaży w kasie fiskalnej. Stanowi dowód zakupu. Świadomość prawna konsumentów wzrasta. Świadomy konsument wie, że w cenę usługi lub towaru wliczony jest podatek VAT.

Niezarejestrowanie sprzedaży a przestępstwo niewydania paragonu

Z symulacji dokonanej przez Ministerstwo Finansów wynika, że gdyby wszyscy przedsiębiorcy byli uczciwymi podatnikami to do budżetu wpłynęłoby dodatkowo 500 mld złotych.

Niezarejestrowanie sprzedaży jest bardziej dolegliwym wykroczeniem niż przestępstwo niewydania paragonu. Kontroler może wyjść z założenia, że taka praktyka jest nagminna. Wówczas kontroler kieruje wniosek o wszczęcie postępowania kontrolnego. Takie działanie karne jest mandatem powyżej 500 zł. Podstawą do ukarania za niewydanie paragonu jak i za niezarejestrowanie transakcji jest art.62 k.k.s.

Art.62§4 k.k.s. stanowi o odpowiedzialności za dokonanie sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej obrót oraz za odmowę wydania paragonu z kasy rejestrującej. Obowiązek wydania paragonu, faktury lub rejestracji obrotu w kasie fiskalnej wynika z art. 87 Ordynacji podatkowej. W świetle w/w artykułu podatnik będący przedsiębiorcą lub wykonujący wolny zawód na żądanie kupującego ma obowiązek wystawić rachunek w terminie 7 dni od daty wykonania usługi lub wydania towaru lub w tym samym terminie od daty zgłoszenia tego żądania w okresie późniejszym. Obowiązek wygasa w terminie 3 miesięcy od daty wykonania usługi lub wydania towaru. Zgodnie z ustawą o VAT kasa rejestrująca jest urządzeniem rejestrującym obrót danego podatnika do celów podarku od towarów i usług.

Karze grzywny do 180 stawek dziennych podlega:

  • kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania,
  • kto wbrew obowiązkowi nie przechowuje wystawionej lub otrzymanej faktury, rachunku bądź dowodu zakupu towarów – jak i ten, kto wbrew przepisom ustawy dokona sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wyda dokumentu z kasy rejestrującej, stwierdzającego dokonanie sprzedaży.

Stawka nie może być niższa od 1/3 części minimalnego wynagrodzenia, ani przewyższać jej czterystukrotności. W 2015 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 1650 zł. W trakcie ustalania stawki dziennej, Sąd ustalając stawkę dzienną bierze pod uwagę ma na uwadze dochody sprawcy, jego sytuację osobistą, rodzinną, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Ze względu na okoliczności sprawy, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary lub ją zaostrzyć.

Karalność przestępstwa ustaje po 5 latach od jego popełnienia, a także gdy należność się przedawniła. Bieg przedawnienia rozpoczyna się z końcem roku, w którym upłynął termin płatności należności. Jeśli dokonanie przestępstwa skarbowego uzależnione jest od wystąpienia określonego w Kodeksie skutku bieg przedawnienia rozpoczyna się w momencie gdy skutek nastąpił.

Sprzedawca zawsze musi wydać kupującemu oryginał paragonu z kasy fiskalnej. Jednakże, kupujący nie musi paragonu odebrać.

Moim zdaniem przestępstwo niewydania wydruku z kasy fiskalnej powinno być przesunięte do kategorii wykroczeń. Uzasadnia to niska społeczna szkodliwość czynu.

Loteria Paragonowa

Loteria Paragonowa to najnowszy pomysł Ministerstwa Finansów. Loteria ma być zachętą dla Polaków, aby płacąc za zakupy żądali od sprzedawców paragonu. Loteria rusza 1 października 2015 r. Aby wziąć udział w losowaniu trzeba mieć ukończone 18 lat, zrobić zakupy za minimum 10 zł i wziąć paragon.

Następnie dowód zakupu należy zarejestrować na specjalnie do tego utworzonej stronie internetowej. Losowania będą odbywały się raz w miesiącu. Do wygrania będą notebooki, tablety i samochody. W ten sposób Ministerstwo Finansów wspiera legalny handel i uczciwą konkurencję.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *