tv

Nie płacisz abonamentu radiowo-telewizyjnego? Możesz spotkać się z konsekwencjami finansowymi.

Kara za używanie niezarejestrowanego odbiornika wynosi trzydziestokrotność miesięcznej opłaty z tego tytułu, czyli 559,50 zł w przypadku posiadania telewizora i 169,50 zł, gdy mamy tylko radio. Połowa z powyższych opłat stanowi dochód Poczty Polskiej. Gdy nie opłacaliśmy abonamentu przez pewien okres to kara może być naliczana nawet do 5 lat wstecz.

Od decyzji, w której zostaje naliczona kara przysługuje odwołanie.

Czy można się zwolnić z opłat?

Po dopełnieniu formalności w urzędzie pocztowym i złożeniu odpowiedniego wniosku, abonamentu nie muszą płacić osoby:

 • zaliczane do I grupy inwalidów,
 • całkowicie niezdolne do pracy,
 • o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • całkowicie lub okresowo niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • które ukończyły 75 lat,
 • pobierające świadczenie pielęgnacyjne,
 • pobierające rentę socjalną,
 • niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę,
 • niesłyszące z obustronnym upośledzeniem słuchu,
 • niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.
 • które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce w roku poprzedzającym,
 • spełniające kryteria dochodowe o przyznaniu świadczenia rodzinnego,
 • które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych, takich jak np. zasiłek stały, okresowy lub celowy,
 • bezrobotne,
 • z prawem do zasiłku przedemerytalnego,
 • z prawem do świadczenia przedemerytalnego,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
 • posiadające status członka rodziny po zmarłym kombatancie, który był inwalidą wojennym lub wojskowym.
Nie płacisz abonamentu radiowo-telewizyjnego? Możesz spotkać się z konsekwencjami finansowymi.
5 (100%) 1 vote

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *