Nowe podatki, zmiany i zasady - Polski Ład

Nowe podatki, zmiany i zasady – Polski Ład

Projekt ustawy Nowego Polskiego Ładu, nad którym toczą się właśnie prace budzi wśród przedsiębiorców wiele kontrowersji. Przyczyną są zarówno nowe podatki, jak i nowe zmiany, czy zasady, które zaproponował rząd. Jak zatem Polski Ład wpłynie na przedsiębiorców? Czy faktycznie ktoś na nim zyska? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Nowy Polski Ład czyli likwidacja zryczałtowanej składki zdrowotnej

Zmianą, która jest najszerzej komentowana od momentu przedstawienia kształtu Nowego Polskiego Ładu jest likwidacja zryczałtowanej składki zdrowotnej oraz zastąpienie jej 9% składką naliczaną od dochodów, której nie będzie można już odliczyć od podatku. Takie rozwiązanie sprawi, że podatki dla przedsiębiorców będą w rzeczywistości wyższe o 7,75%. W związku z tym nie może dziwić ich negatywne podejście do proponowanych zmian, ponieważ Nowy Polski Ład nakłada kolejne obciążenia, które obejmą wszystkie firmy, niezależnie od ich wielkości, czy osiąganych przychodów.

Nowy Polski Ład – zmiany w wynajmie mieszkań

Wprowadzenie Nowego Polskiego Ładu będzie oznaczało nie tylko zmiany w opodatkowaniu przedsiębiorców, ale dodatkowe zmiany będą dotyczyły również osób prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wynajmie mieszkań. Zostaną oni pozbawieni prawa amortyzowania nieruchomości nabywanych w celu najmu. W praktyce oznacza to utratę znacznej części kosztów uzyskania przychodów, które do tej pory są naliczane od wydatku poniesionego na nabycie nieruchomości. W efekcie tego typu działalność stanie się dużo mniej opłacalna, a właściciele takich nieruchomości mogą zdecydować się na podniesienie czynszów najmu, co miałoby zrekompensować im poniesione straty.

Wspomnieć warto również o tym, że Nowy Polski Ład oznacza również zmiany dla osób fizycznych, które wynajmują mieszkania w ramach najmu prywatnego. Utracą one możliwość opodatkowania na zadach ogólnych, a co za tym idzie uwzględnienia w kosztach wydatków poniesionych na remont, czy rat i odsetek od kredytu.

Przesłuchaj podcast w którym doradca podatkowy Bartosz Kubista i radca prawny Jakub Sikorski z GLC omawiają jakie zmiany przyniesie Polski Ład.

Nowy Ład a zmiany w opodatkowaniu CIT

Nowo Polski Ład ma przynieść również zmiany w opodatkowaniu CIT, a najważniejszą z nich wydaje się wprowadzenie podatku minimalnego dla wszystkich podatników CIT, którzy są zarejestrowani w Polsce (spółek kapitałowych, komandytowych i jawnych będących podatnikami CIT, podatkowych grup kapitałowych oraz polskich zakładów zagranicznych przedsiębiorstw). Obowiązek jego zapłaty powstanie w momencie, gdy udział dochodów w przychodach firmy będzie mniejszy bądź równy 1%, a także, gdy firma wykaże stratę, czyli do tej pory nie musiałaby płacić podatku CIT. Podatek minimalny jest więc rekompensatą mniejszych wpływów do budżetu państwa z tytułu składki zdrowotnej. Wyłączeni z niego mają zostać podatnicy:

  • w pierwszych trzech latach podatkowych,
  • których wspólnikami są wyłączenie osoby fizyczne i którzy nie mają udziałów w innych podmiotach;
  • płacący estoński CIT;
  • którzy odnotowali roczny spadek przychodów o co najmniej 30%;
  • będący przedsiębiorstwami finansowymi.

Nowy Polski Ład a zmiany w wynagrodzeniach członków zarządu i prokurentów

Projekt ustawy Nowego Polskiego Ładu zakłada również zmiany w wynagrodzeniach członków zarządu i prokurentów, którzy zostali powołani na swoje stanowisko. Do tej pory ich wynagrodzenie nie podlegało oskładkowaniu ZUS i było kwalifikowane podatkowo jako działalność wykonywana osobiście podlegająca opodatkowaniu według skali podatkowej (17% lub 32%). Nowy Polski Ład wprowadza jednak obowiązek odprowadzania od takiego wynagrodzenia składki zdrowotnej wynoszącej 9% podstawy obliczenia składki, którą będzie stanowiło pobierane wynagrodzenie. Składka zdrowotna nie będzie mogła być odliczona od podatku dochodowego, a jej płatnikiem będzie wypłacający wynagrodzenie, czyli spółka.

Kto zyska na Nowym Polskim Ładzie?

Kto, oprócz budżetu państwa, zyska na wprowadzeniu Nowego Polskiego Ładu? Z pewnością będą to przedsiębiorcy osiągający niskie dochody. Przykładowo przedsiębiorca, który opodatkowany jest według skali podatkowej i osiąga miesięczne dochody w wysokości 3 tys. złotych na zmianach w opodatkowaniu zyska 1971 złotych w skali roku. Jeżeli jednak jego miesięczne dochody wynoszą 7 tys. złotych, to Nowy Polski Ład sprawi, że jego roczne obciążenie wzrośnie o 2349 złotych. Oczywiście im większe dochody, tym większa strata przedsiębiorcy, która będzie wynikała z wprowadzenia nowej ustawy. Oczywiście Nowy Polski Ład zawiera również dobre rozwiązania, do których należy zaliczyć zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. złotych oraz przesunięcie drugiego progu podatkowego do 120 tys. złotych rocznie.

Podsumowując należy stwierdzić, że Nowy Polski Ład to propozycja, która premiuje wyłącznie osoby osiągające najniższe dochody. W przypadku średnich bądź wysokich zdecydowanie zwiększają się obciążenia przedsiębiorców, co może ich zniechęcić do prowadzenia własnej działalności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *