odnawialne źródła energii

Nowe regulacje dotyczące odnawialnych źródeł energii

Ministerstwo Gospodarki zakończyło prace nad projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii. W projekcie pojawia się tzn. „sprzedawca z urzędu”, czyli sprzedawca energii elektrycznej, ciepła i paliw gazowych dostarczający je do największej liczby odbiorców z danego obszaru. Jednocześnie jest on zobowiązany do zakupu energii elektrycznej za określoną cenę.

Prace nad projektem nowej ustawy zostały podjęte z względu na to, iż do tej pory w Polsce nie było żadnej odrębnych przepisów dotyczących źródeł energii odnawialnej. Należy również podkreślić, iż Polska zobowiązana jest w 2020 roku zwiększyć, o co najmniej 15% udział w produkcji energii ze źródeł odnawianych w bilansie energii finalnej brutto.

Nowe przepisy mają przyczynić się do maksymalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Ministerstwo Gospodarki dąży do tego, aby projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii został przyjęty przez parlament jeszcze w tym roku, tak aby ustawa mogła zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2013 roku.

Po pracach przeprowadzonych w Ministerstwie Gospodarki projekt trafi do Komitetu do Spraw Europejskich. Następnie zostanie skierowany pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów i Rady Ministrów, skąd trafi do prac legislacyjnych w parlamencie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *