prawo jazdy

Nowe zasady egzaminu na prawo jazdy

Od stycznia 2013 roku egzamin na prawo jazdy będzie przeprowadzany według nowych zasad. Już pod koniec czerwca bieżącego roku ma zostać opublikowany projekt nowego rozporządzenia w sprawie szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców. Zmiany dotyczą zarówno części teoretycznej jak i praktycznej egzaminu na prawo jazdy.

Jakie będą nowe zasady egzaminu na prawo jazdy?

Jedną z najistotniejszych zmian jest to, iż kandydat na kierowcę musi najpierw udać się do starosty. Właściwi urzędnicy sprawdza, czy osoba zainteresowana uzyskaniem prawa jazdy nie uczęszcza na kurs nauki jazdy w kilku szkołach jednocześnie, nie jest zapisana na kilka egzaminów w tym samym czasie oraz czy względem niej sąd nie orzekł o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Dopiero po zweryfikowaniu tych informacji można zapisać się na kurs prawa jazdy. Ponadto projekt eliminuje możliwość prowadzenia części teoretycznej egzaminu w formie pisemnej lub ustnej z udziałem tłumacza.

Egzamin teoretyczny będzie składać się z dwóch części. Na ich rozwiązanie przewiduje się 25 minut. Pierwsza część to 20 pytań z wiedzy ogólnej. Każde z pytań będzie zawierać film lub zdjęcie prezentujące zdarzenia na drodze. Kandydat na kierowcę ma 10 sekund na udzielenie odpowiedzi na każde z pytań. Po upływie 10 sekund program przechodzi do kolejnego pytania.

Nie przewiduje się możliwości powrotu do poprzedniego pytania lub poprawy danej odpowiedzi. Druga część egzaminu teoretycznego składać się będzie z 12 pytań specjalistycznych dla wybranej kategorii prawa jazdy. Każde z pytań będzie zawierać zdjęcie lub ilustrację, zaś odpowiedzi na nie trzeba będzie udzielić w ciągu 30 sekund.

Błędy, które spowodują przerwanie egzaminu na prawo jazdy

Część praktyczna egzaminu na prawo jazdy również ulega zmianom. Projekt nowego rozporządzenia w sprawie szkolenia i egzaminowania kandydatów dla kierowców wymienia następujące powody przerwania egzaminu przez egzaminatora: złamanie zakazu wjazdu, ruchu czy skręcania; niestosowanie się do świateł; niezatrzymanie auta, kiedy na pasach jest osoba niepełnosprawna; nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na pasach lub wyprzedzanie w takich miejscach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *