prawo

Nowe zasady etyczne dla administracji

Od 5 listopada 2011r ponad 120 tys. urzędników i pracowników służby cywilnej zobligowanych jest do postępowania zgodnie z nowymi zasadami etycznymi wynikający z zarządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej. Nowe zasady etyczne dotyczą: odpowiedzialności pracownika za działanie i zaniechanie, obowiązku ochrony praw człowieka i obywatela przez urzędnika, lojalności nie tylko wobec państwa czy rządu, ale także urzędu, w którym zatrudniony jest członek korpusu służby cywilnej.

Na skutek tych zmian urzędnicy mają zakaz wygłaszania poglądów podważających zaufanie obywateli do rządu i urzędu, w którym są zatrudnieni.

Nowe regulacje zastąpią obowiązujący dotychczas kodeks etyki korpusu służby cywilnej z 2002 r.

Ponadto autorzy projektu zmian przewidują, że jeszcze w tym roku Europejski Fundusz Społeczny przeznaczy około 3 mln złotych na szkolenia, które pozwolą urzędnikom i pracownikom służby cywilnej zapoznać się z nowymi zasadami etycznymi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *