przestępstwa seksualne

Zmiany w zakresie przestępstw seksualnych wobec małoletnich

Zmiana kodeksu karnego przewidująca wydłużenie okresów przedawnienia dla przestępstw seksualnych wobec dzieci oraz szerszą ochronę ofiar takich przestępstw, zgodnie z doniesieniami Gazety Wyborczej trafiła już do podpisu prezydenta po uprzednim przyjęciu przez Sejm redakcyjnych poprawek Senatu do ustawy, które nastąpiło 4 kwietnia br.

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami kodeksu karnego przedawnienie przestępstw seksualnych w wyniku których pokrzywdzonym jest małoletni nie może nastąpić przed upływem 5 lat od ukończenia przez pokrzywdzonego 18 roku życia.

Wspomniana nowelizacja znacznie wydłuża ten okres. Zgodnie z nią przedawnienie karalności czynów dotyczących przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności w wyniku których pokrzywdzonym jest małoletni nie nastąpi przed ukończeniem przez pokrzywdzonego 30 roku życia.

Co więcej, na mocy znowelizowanych przepisów nastąpi rozszerzenie zakresu ochrony osób pokrzywdzonych przez przestępstwa seksualne. Zgodnie z obowiązującym art. 202 kodeksu karnego – karane jest utrwalanie, przechowywanie oraz posiadanie materiałów pornograficznych z udziałem osoby poniżej 15 roku życia. Natomiast zgodnie z nowelizacją karane będą takie czyny aż do osiągnięcia pełnoletniości przez wspomniane osoby.

Zauważyć również należy, iż karalność czynu polegającego na produkcji, rozpowszechnianiu lub sprowadzaniu treści pornograficznych z udziałem małoletniego w celu ich rozpowszechniania a także ich przechowywanie i posiadanie zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 8. Natomiast na mocy znowelizowanych przepisów przestępstwa te zagrożone będą karą pozbawienia wolności do lat 12.

Podniesienie wysokości kary pozbawienia wolności zostało zapisane również w stosunku do innych przestępstw.

Powyższa nowelizacja zmierza do wprowadzenia stanu zgodności przepisów prawa polskiego z postanowieniami Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *