prawo

Nowelizacja procedury karnej

We wtorek 20 grudnia Minister Sprawiedliwości przedstawił założenia nowelizacji KPK przygotowanej przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego. Projekt jest efektem dwuletnich prac komisji działającej pod przewodnictwem prof. Andrzeja Zolla. Nad samymi zmianami procedury pracował zaś zespół pod kierunkiem sędziego Sądu Najwyższego prof. Piotra Hofmańskiego. Twórcy projektu jako główny cel obrali usprawnienie postępowania sądowego.

Zdaniem Ministra Sprawiedliwości, ten projekt oraz wcześniej wprowadzone zmiany sprawią, że czas trwania postępowania sądowego skróci się o jedną trzecią. Możliwości prowadzenia rozpraw pod nieobecność oskarżonego i obrońcy – o ile zostali powiadomieni o procesie, jak również odejście od obligatoryjnego odczytywania na rozprawie licznych protokołów, zdaniem Komisji Kodyfikacyjnej również przyczynią się do usprawnienia i przyspieszenia procesu.

W projekcie zaproponowano m.in. poszerzenie możliwości dobrowolnego poddawania się karze oskarżonym nie tylko o występki, ale także o zbrodnie oraz ograniczenie liczby dokumentów przekazywanych sądowi wraz z aktem oskarżenia – tylko do ściśle związanych z przedmiotem procesu. Komisja Kodyfikacyjna dąży również do tego, by ograniczyć możliwość zwrotu sprawy prokuraturze w celu uzupełnienia braków w śledztwie tylko do takich wypadków, w których w śledztwie nie przeprowadzono czynności obligatoryjnych, nie zaś w celu przeprowadzenia dowodów.

Pojawiła się także propozycja, aby przed każdym skomplikowanym procesem z licznymi dowodami i wieloma przesłuchaniami obowiązkowo organizować posiedzenie przygotowawcze.

W projekcie pojawiło się rozwiązanie, które odciążyłoby sędziów w wykonywaniu ich obowiązków. Polega ona na tym, że referendarze sądowi zostaną upoważnieni do wykonywania niektórych czynności w postępowaniu karnym. Minister Sprawiedliwości ma nadzieję, że rząd jeszcze zimą lub wiosna przyszłego roku prześle projekt do Sejmu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *