paszport

Nowelizacja ustawy o dokumentach paszportowych

Sejm przyjął poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o dokumentach paszportowych. Dzięki zmianom w dotychczas obowiązujących przepisach wniosek o wydanie paszportu będzie można złożyć w dowolnym urzędzie wojewódzkim. Ponadto łatwiejsze stanie się także uzyskanie paszportu tymczasowego. Zgodnie z postanowieniami nowelizacji ustawy o dokumentach paszportowych organem paszportowym właściwym do wydania paszportu lub do odmowy jego wydania w kraju będzie wojewoda, do którego wpłynie wniosek, a za granicą konsul. Do tej pory wniosek o wydanie paszportu należało składać w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Według nowych przepisów zwiększa się także ilość przypadków, w których może zostać wydany paszport tymczasowy. O jego wydanie będą mogły ubiegać się osoby przebywające w Polsce i za granicą w udokumentowanych, nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową.

Nowelizacja ustawy przewiduje także zmiany w zakresie postępowania w sprawie wydania drugiego paszportu. Do tej pory sprawa w całości realizowana była przez ministra spraw wewnętrznych. W związku z tym niezależnie od miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o wydanie drugiego paszportu, wniosek należało składać w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Nowe przepisy ograniczają rolę ministra spraw wewnętrznych tylko do wydania decyzji w sprawie wyrażenia zgody lub odmowy na wydanie drugiego paszportu. Zaś przyjecie wniosku oraz wydanie dokumentu należało będzie do wybranego przez obywatela organu paszportowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *