hipoteka

Nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece

W piątek Sejm zakończył prace nad nowelizacją ustawy o księgach wieczystych i hipotece, która wejdzie w życie 1 grudnia 2013r.

Zmiany w dotychczas obowiązujących przepisach przewidują możliwość składania wniosku o wydanie odpisu z księgi wieczystej drogą elektroniczną.

Chcąc uzyskać odpis z księgi wieczystej wystarczy pobrać formularz z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych znajdującej się na stronie resortu sprawiedliwości. Wypełniony już formularz należy przesłać do sądu drogą elektroniczną i uiścić opłatę sądową.

Odpis z księgi wieczystej wyśle sąd drogą elektroniczną lub tradycyjną pocztą, w zależności od tego, który ze sposobów wybierze wnioskodawca. Otrzymany odpis będzie można wydrukować np. w domu lub w pracy. Wydruk ten otrzyma moc dokumentu urzędowego.

Znowelizowane przepisy wprowadzają nowy rodzaj dokumentu– wyciąg z księgi wieczystej. Obejmie on tylko niektóre działy ksiąg wieczystych i wydawany będzie przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych.

Możliwe stanie się także wyszukiwanie ksiąg wieczystych online za pomocą różnych haseł np. danych osobowych właściciela nieruchomości, PESEL, REGON. Obecnie przeglądanie ksiąg wieczystych jest możliwe, tylko gdy zna się ich numery.

Z nowej wyszukiwarki będą mogły korzystać tylko podmioty wymienione w ustawie. Wśród nich są: notariusze, sądy, komornicy oraz urzędy centralne takie jak ZUS, urzędy skarbowe, policja, Centralne Biuro Śledcze, Prokuratoria Generalna.

Nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece
5 (100%) 1 vote

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *