bank

Nowelizacja ustawy o SKOK-ach

W piątek posłowie przyjęli nowelizację ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych(SKOK). Nowela przygotowana została przez posłów PO. Za przyjęciem ustawy głosowało 298 posłów, przeciw 153, żaden nie wstrzymał się od głosu. Ponadto posłowie przegłosowali także 49 z 53 poprawek, które zgłoszone zostały podczas drugiego czytania projektu. Zmiany w dotychczas obowiązujących przepisach zwiększają bezpieczeństwo wkładów zdeponowanych w kasach dzięki objęciu ich gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Rozszerzeniu ulegną także kompetencje Komisji Nadzoru Finansowego względem SKOK-ów. Jednocześnie nowela umożliwia bankom przejmowanie kas, które popadłyby w kłopoty finansowe.

Nowelizacja ustawy o SKOK-ach zmienia przepisy wielu innych ustaw m.in. ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, ustawy o Narodowym Banku Polskim, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, o rachunkowości, a także ustawy Prawo upadłościowe.

Po przyjęciu nowelizacji przez posłów ustawa trafi teraz do Senatu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *