konsument

Nowelizacja ustawy o upadłości konsumenckiej

Osoby, które w nieumyślny sposób wpadły w kłopoty finansowe będą mogły łatwiej ogłosić upadłość i od nowa rozpocząć działalność z zupełnie czystą kartą. Za uchwaleniem nowelizacji głosowało 430 posłów. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Motorem nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze była analiza przepisów o upadłości konsumenckiej wprowadzonych w 2009 roku. Przepisy nie spełniły pokładanych w nich oczekiwań. Na blisko 2300 wniosków jakie w ciągu 4 lat wpłynęły do sądów ogłoszono zaledwie 87 upadłości konsumenckich.

Nowe przepisy zakładają, że bankructwo konsumenta będzie w szczególnych możliwościach możliwe nawet, gdy:

  • nie zgłosił on w ustawowym terminie wniosku o ogłoszenie upadłości,
  • jej działania zostały prawomocnie uznane za dokonane z pokrzywdzeniem wierzycieli,
  • podał we wniosku o upadłość nieprawdziwe lub niekompletne dane
  • nie wykonywał ciążących na nim obowiązków.

Kiedy sąd będzie mógł oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Sąd będzie mógł oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wtedy i tylko wtedy gdy stan niewypłacalności konsumenta powstał na skutek jego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa. Przyjęta zmiana pozwoli na skorzystanie z procedury upadłościowej szerszemu kręgowi niewypłacalnych dłużników, którzy będą mogli podejmować legalne zatrudnienie. Jest to korzystne rozwiązanie z punktu widzenia gospodarczego i Skarbu Państwa, ze względu na odprowadzone podatki.

Nowelizacja wprowadza także odstąpienie od rygoryzmu i formalizmu przy postępowaniu upadłościowym. Sąd będzie mógł pominąć drobne braki we wnioskach i oświadczeniach konsumenta. Konsument uzyska możliwość zawarcia układu z wierzycielami w ramach postępowania upadłościowego. Taka regulacja jest podyktowana możliwością zachowania mieszkania w zamian za ustalony za zgodą większości wierzycieli indywidualny plan spłat.

W ramach planu spłaty maksymalny okres oddawania długów został skrócony z 5 do 3 lat. Jeżeli dłużnik na potrzeby spłaty zadłużenia sprzeda mieszkanie to wówczas będzie przysługiwała jemu większa niż dotychczas suma na pokrycie kosztów wynajmu. Obecnie jest to 12-krotność średniego czynszu najmu, po nowelizacji 24-krotność średniego czynszu najmu.

Nowa regulacja cieszy się uznaniem ze strony ministerstwa sprawiedliwości. Resort zwraca uwagę, że nowela jest zbieżna z rekomendacjami zespołu ministra sprawiedliwości ds. nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego, która została opublikowana w grudniu 2012 roku.

Ustawa ma wejść w życie 3 miesiące od dnia ogłoszenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *