honorowy dawca krwi

Oddajesz krew? Odlicz ją od podatku

Już niewiele czasu zostało do 30 kwietnia, kiedy upływa termin składania deklaracji podatkowych za ubiegły rok.

Oprócz znanego powszechnie sposobu odliczania 1% podatku na organizacje pożytku publicznego istnieje jeszcze możliwość odliczenia od podatku innego rodzaju darowizny.

Kto może skorzystać z odliczenia oddanej krwi?

Aby skorzystać z tego odpisu od podatku należy być honorowym krwiodawcą, tzn. nie otrzymać za oddaną krew lub jej składniki ekwiwalentu pieniężnego. Należy również uzyskać stosowne zaświadczenie o ilości oddanej krwi oraz być zarejestrowanym w odpowiedniej placówce, najczęściej w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Jak dużo pieniędzy można odliczyć?

W ustawie znaleźć możemy następujący przelicznik w zamian za tę darowiznę. Jeden litr oddanej krwi = 130z ł odliczenia od naszego dochodu. Co do zasady mężczyzna może oddać w roku ok. 3 litrów krwi, kobieta 2 litry krwi, co wynika ze zdolności regeneracyjnych organizmu ludzkiego.

Jeśli chodzi o ograniczenia ustawowe to łącznie możemy odliczyć maksymalnie 6 % dochodu ujawnionego w zeznaniu, wliczając w to również darowizny na cele kultu religijnego i na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Czy dostanę te pieniądze „do ręki”?

Kwota, którą możemy odliczyć z tego tytułu wpływa na podstawę opodatkowania, co oddziałuje z kolei na wysokość rocznego podatku. W konsekwencji przekłada się to na mniejszy ciężar podatkowy. Honorowy dawca krwi może wartość przekazanej w roku podatkowym darowizny na cele krwiodawstwa odliczyć:

  • od przychodu, podlegającego opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym, wykazywanego w zeznaniu PIT-28 (składanym do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym) lub
  • od dochodu, podlegającego opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, wykazywanego w zeznaniu PIT-36 albo PIT-37 (składanym do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *