Odszkodowania

Jak prawnik może pomóc w rozstrzyganiu sporów i dochodzeniu roszczeń?

Jak prawnik może pomóc w rozstrzyganiu sporów i dochodzeniu roszczeń?

Spór można rozwiązać na wiele sposobów, np. w drodze negocjacji, a gdy strony nie mogą same dojść do porozumienia – w drodze mediacji. W sytuacji, gdy te metody zawodzą, a zatarg przeradza się w formalne postępowanie, pomoc wykwalifikowanego prawnika staje się niezbędna. Profesjonalny doradca prawny potrafi prawidłowo zinterpretować zawiłości prawne oraz skutecznie reprezentować klienta w sądzie lub innych instytucjach. Współpraca z prawnikiem umożliwia efektywne i strategiczne podejście do każdego problemu prawnego, co zwiększa szanse na pomyślny wynik. Sprawdź, jak prawnik może Ci pomóc w rozstrzyganiu sporów i dochodzeniu roszczeń.

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny – czym jest i czy mi się należy?

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny – czym jest i czy mi się należy?

Stałeś się ofiarą wypadku komunikacyjnego? Jeśli tak, należy Ci się odszkodowanie lub zadośćuczynienie z OC sprawcy kolizji. Dowiedz się, w jakich dokładnie sytuacjach przysługuje i na jakich zasadach. Sprawdź też, co zrobić w sytuacji, gdy wysokość przyznanej rekompensaty jest nieadekwatna do poniesionej straty.

Odszkodowanie za pobyt na kwarantannie. Czy się należy?

Odszkodowanie za pobyt na kwarantannie. Czy się należy?

Autorem artykułu jest adw. Grzegorz GóreckiKancelaria Adwokacka BGKA

Poddanie określonej osoby przymusowej kwarantannie podczas epidemii koronawirusa reguluje ustawa z dnia 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (dalej: Ustawa) oraz aktualnie Rozporządzenie Rady Ministrów z 23 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (dalej: Rozporządzenie).

odszkodowania za błędy medyczne

Odszkodowania za błędy medyczne

Coraz częściej słychać o głośnych sprawach sądowych związanych z chęcią uzyskania odszkodowania za popełnione błędy medyczne przez lekarzy specjalistów. W jaki sposób dochodzić swoich praw w tego rodzaju sprawach? Przedstawiamy opis działań podejmowanych przez kancelarie adwokackie w naszym kraju.

dochodzenie odszkodowań komunikacyjnych

Odszkodowania komunikacyjne i dochodzenie odszkodowań [PORADNIK]

Szacuje się, że w Polsce zarejestrowanych jest ponad 25 milionów pojazdów mechanicznych, uwzględniając pojazdy wszelkiego typu. Samych „osobówek” jest około 20 milionów sztuk. Ogromna liczba pojazdów oraz osób kierujących nimi przekłada się niestety na ilość zdarzeń drogowych i powstałych w ich wyniku szkód. Z tego względu szkody komunikacyjne stanowią jedne z najczęściej występujących w praktyce rodzajów szkód, a nieustannie towarzyszą im odszkodowania komunikacyjne jako forma rekompensaty za szkody.

odszkodowanie a zadośćuczynienie

Odszkodowanie, a zadośćuczynienie – co warto wiedzieć?

Niemal każdy z nas był w swoim życiu uczestnikiem zdarzenia, które pozwalało co najmniej stawiać pytania o możliwość dochodzenia odszkodowania bądź zadośćuczynienia. Z tej przyczyny pojęcia „odszkodowanie” i „zadośćuczynienie” są powszechnie używane w języku potocznym. Niestety jednak bardzo często są używane zamiennie, a tym samym mylone ze sobą. Należy podkreślić, że na gruncie przepisów prawa cywilnego są to dwa odmienne pojęcia, choć posiadają one również pewne cechy wspólne.

Terminy „odszkodowanie” jak i „zadośćuczynienie” wiążą się nierozerwalnie z pojęciem szkody, której wystąpienie stanowić może podstawę do żądania zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia od podmiotu odpowiedzialnego. Co więcej, niekiedy może nawet dojść do sytuacji, w której z tytułu jednego zdarzenia będzie zachodziła podstawa do żądania zapłaty zarówno odszkodowania, jak i zadośćuczynienia.

mieszkanie

Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami wywłaszczenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego następuje za odszkodowaniem na rzecz osoby wywłaszczonej. Co do zasady odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość ustalane jest przez starostę w decyzji o wywłaszczeniu. Co ważne, wysokość odszkodowania ustalana jest według stanu, przeznaczenia i wartości nieruchomości istniejących w dniu wydania decyzji wywłaszczeniowej. Zapłata odszkodowania następuje jednorazowo w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu podlega wykonaniu.