dziecko

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

W czwartek obchodzimy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka i 25. rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Celem obchodów jest zwrócenie uwagi na dzieci. Sejm ustanowił 20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka na wniosek Rzecznika jest zgodne z rekomendacjami ONZ. Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka ma przypominać o roli Polski w tworzeniu światowego systemu ochrony praw dziecka. Polska była inicjatorem uchwalenia konwencji, która jest najważniejszym na świecie aktem chroniącym prawa dzieci. Polska w 1978 r. przedstawiła projekt dokumentu i zaproponowała Komisji Praw Człowieka ONZ jego uchwalenie.

Światowa konstytucja praw dziecka

Konwencja zwana jest światową konstytucją praw dziecka. Została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. Jest to najbardziej znany i rozpowszechnionym dokument dotyczącym praw dziecka. Dokument został podpisany przez wszystkie państwa na świecie. W 1991 r. Polska podpisała i ratyfikowała konwencję z dwoma zastrzeżeniami. Pierwsze dotyczyło art. 7, stanowiącego o prawie dziecka do poznania swojej tożsamości i biologicznej rodziny. Drugie zastrzeżenie dotyczyło granicy wieku, od której dopuszczalne jest powołanie do służby wojskowej i uczestnictwo w działaniach wojennych. Zastrzeżenia zostały wycofane przez Polskę w 2012 r.

Do konwencji uchwalono trzy protokoły fakultatywne.

  • Pierwszy dotyczy udziału dzieci w wojnach i konfliktach zbrojnych;
  • Drugi – handlu dziećmi, prostytucji nieletnich, wykorzystywania dzieci do pornografii.
  • Trzeci, który Polska podpisała, ale jeszcze nie ratyfikowała, dotyczy rozpoznawania skarg indywidualnych, zbiorowych i międzypaństwowych. Obecnie trwają uzgodnienia międzyresortowe przed jego ratyfikacją.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *