podatek od deszczu

Czy podatek od deszczu obejmie wszystkich?

W sejmie trwają prace nad nowelizacją ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zmiany, które mają zostać uchwalone w przyszłym roku dają gminom możliwość obciążenia wszystkich mieszkańców podatkiem odwody opadowej i roztopowej odprowadzonej do kanalizacji gminnej. Aktualnie obowiązujące przepisy są niejasne i budzą wątpliwości. Ustawa nakazuje naliczanie opłat według ilości spływającej deszczówki do kanalizacji w metrach sześciennych. Zmierzenie tego bywa niekiedy utrudnione. Natomiast przepisy rozporządzenia wykonującego tę ustawę za podstawę obliczenia przyjmują metry kwadratowe. Nowa regulacja ma uzależniać podatek od metrażu powierzchni, na którą spada deszcz.

Obecnie z możliwości wprowadzenia tego podatku skorzystały już niektóre gminy jak Wrocław czy Koszalin. Opłata może zostać wprowadzona w sposób bardziej powszechny w Polsce już w 2014r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *