unia europejska

Polka przegrała przed ETPCZ

We wtorek Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu odrzucił pozew matki dziewczynki, która zmarła w 2004 roku. Pozew skierowany był przeciwko Polsce. Zarzucała ona przede wszystkim, że lekarze nie zapewnili jej córce właściwego leczenia, nie przebadali jej w odpowiednim zakresie,  a potem nie przeprowadzili skutecznego dochodzenia, które pozwoliłoby ustalić odpowiedzialność za śmierć chorej. Podniosła też zarzut dyskryminacji, gdyż wg niej odmówiono jej leczenia. Skarżąca powołała się na art.  8. europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, który gwarantuje prawo do życia.

Trybunał jednak uznał wszystkie żądania za bezzasadne.  Przede wszystkim skarżąca nie przedstawiła dowodów na to, że była dyskryminowana. Nie znalazł również dowodów na to, że córce skarżącej odmówiono badań lekarskich. Ponadto matka zmarłej nie wykazała też, że nie miała dostępu do dokumentacji medycznej córki, a wręcz przeciwnie, mogła to zrobić w ramach postępowania karnego.

Każdej ze stron przysługuje odwołanie do Wielkiej Izby Trybunału.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *