sąd

Polskie sądy działają bezprawnie!

Stowarzyszenie sędziów polskich ,,Iustitia” poinformowało, że zgodnie z prawem polskie sądy działają obecnie bezprawnie – poinformowała dziś Gazeta Prawna. Wszystko przez rozporządzenie wydane przez ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina, które zmieniło obszary właściwości sądów. Jak to możliwe? Otóż rozporządzenie z dnia 25 października w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów (które weszło obok rozporządzenia z dnia 5 października w sprawie likwidacji niektórych sądów rejonowych) zdaniem ,,Iustiti” nie tworzy żadnego sądu. Ponadto, nie zawiera także odesłania do żadnego wcześniej wydanego aktu prawnego tworzącego ustrój sądów, bowiem rozporządzenie, które do takiego aktu tworzącego sądy odsyłało, zostaje uchylone.

Oznacza to, że od 1 stycznia b.r. zgodnie z prawem nie istnieje żaden akt prawotwórczy, który tworzyłby polskie sądy powszechne, poza kolejnymi rozporządzeniami zmieniającymi rozporządzenie z 16 października 2002 r. Sprawa jest poważna, gdyż oznacza to, że podstawę prawną istnienia ma obecnie tylko jeden sąd apelacyjny, cztery sądy okręgowe i dwadzieścia jeden sądów rejonowych!

Iustitia zarzuca tym samym Ministrowi Sprawiedliwości, że poprzez nieudolne formułowanie aktów prawnych doprowadził do likwidacji dziesięciu sądów apelacyjnych, czterdziestu jeden sądów okręgowych i dwustu dwudziestu jeden sądów rejonowych. Sądy te nie mają podstaw prawnych do działania, a nawet do istnienia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *