Prawa pracownika w UK

Prawa pracownika w UK, czyli 3 rzeczy, o których warto pamiętać

Kwestia przepisów zawartych w zapisach brytyjskiego prawa pracy dotyczy każdej osoby, która planuje legalnie podjąć zatrudnienie na terenie Wielkiej Brytanii. Właśnie w tych regulacjach znajdują się zasady, na jakich przebiega zatrudnienie, które jasno określają to, czego pracodawca ma prawo wymagać od zatrudnianych osób, ale również to jakie są obowiązki pracodawcy wobec pracowników. Znajomość swoich praw i obowiązków pozwala na uniknięcie nieprzyjemnych sytuacji i komplikacji wynikających z niewywiązania się jednej ze stron ze swoich zadań.

Wynagrodzenie

Podstawową rzeczą, do której ma prawo każda zatrudniona osoba, jest otrzymanie wynagrodzenia za swoją pracę. Wysokość otrzymywanej wypłaty powinna zostać określona w zawartej umowie zatrudnienia, nie może jednak wynosić mniej niż aktualna kwota minimalnego wynagrodzenia, która ustalana jest na nowo przez rząd w każdym kolejnym roku – obecnie wynosi ona £8.72 na godzinę dla osób powyżej 25 roku życia (dla pracowników poniżej tego progu wiekowego kwota jest niższa). W dodatku pracodawca nie ma prawa potrącać żadnych środków z wypłaty, poza jasno określonymi przez prawo przypadkami, np.:

  • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  • opłaty związane z podatkiem dochodowym,
  • potrącenia zapisane w zawartej umowie, itd.

Warto również pamiętać, że każda zatrudniona osoba ma prawo do otrzymywania paska wypłaty, na którym zawarte są dokładne informacje na temat wysokości zarówno wynagrodzenia, jak i składek.

Bezpieczeństwo

Jednym z Twoich podstawowych praw jest również prawo do bezpieczeństwa w miejscu pracy. Twój pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich warunków, które nie stwarzają zagrożenia dla Twojego zdrowia i życia. Dotyczy to zarówno przeprowadzenia szkoleń niezbędnych do bezpiecznego wykonywania swoich działań, jak i dostarczenia zabezpieczeń wymaganych przez rodzaj wykonywanej pracy (może to być np. odzież ochronna).

Zasiłek chorobowy

Kiedy Twój stan zdrowia ulegnie pogorszeniu na tyle, że dalsze wykonywanie pracy stanie się niemożliwe, masz prawo do wypłaty przez pracodawcę zasiłku chorobowego w formie SSP (Statutory Sick Pay), czyli minimalnej kwoty gwarantowanej przez prawo, wynoszącej £94.25 na tydzień i wypłacanej do 28 tygodni. Możliwe jest też otrzymanie kwoty określonej przez pracodawcę, nie może być ona jednak niższa niż ta wymagana przez SSP. Do otrzymywania takiego świadczenia kwalifikują się osoby, które:

  • są legalnie zatrudnione w danej firmie,
  • ich średnie tygodniowe wynagrodzenie wynosi nie mniej niż £118,
  • okres choroby wynosi nie mniej niż 4 dni wraz z dniami wolnymi od pracy.

O niezdolności do pracy z powodu choroby i chęci otrzymania takich pieniędzy należy poinformować pracodawcę w odpowiednim terminie.

Możliwe jest oczywiście również wykupienie dodatkowej polisy ubezpieczenia, która zapewni Ci stabilność finansową oraz ochronę na wypadek problemów zdrowotnych. Odpowiednio dobrane ubezpieczenie zdrowotne w UK pozwoli Ci na otrzymanie dodatkowych środków pieniężnych w momencie, kiedy Twoje dochody spadną z powodu choroby, tak by opłacenie bieżących zobowiązań i pokrycie kosztów związanych z leczeniem nie odbiły się negatywnie na Twoim portfelu.

Już w momencie przeglądania ofert pracy warto wiedzieć, o co należy zadbać i czego się wystrzegać. Jest to bardzo istotne, ponieważ to właśnie znajomość obowiązujących przepisów jest najprostszym sposobem na uniknięcie problemów i nieuczciwych pracodawców.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *