niemcy

Prawniczy słownik niemiecko-polski

Z dumą prezentujemy na naszym portalu prawniczy słownik niemiecko -polski z przetłumaczeniem wszystkich najważniejszych pojęć o tematyce prawa. Słownik został przetłumaczony zgodnie w kolejnością alfabetyczną.

Zapraszamy do lektury.

A

 • die Abdeckung – spłata, zabezpieczenie
 • die Abfindung – odszkodowanie
 • abfinden – spłacić
 • abheben – podjąć
 • die Abwägung – rozważanie
 • die Abklärung – wyjaśnienie
 • die Abmahnung – upomnienie
 • die Adoption – adopcja
 • der Alkoholeinfluss – wpływ alkoholu
 • Alle Rechte vorbehalten – wszelkie prawa zastrzeżone
 • das Amt – urząd
 • das Amtsgericht – sąd rejonowy
 • der Amtsrichter – sędzia sądu rejonowego
 • anfechten – zaskarżyc, podważyc
 • die Anfechtung der Willenserklärung – uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli
 • die Angabe – informacja, dane
 • das Angebot – oferta
 • der Anhaltspunkt – poszlaka, przesłanka, wskazówka
 • die Anklage – oskarżenie
 • -gegen jdn Anklage erheben – wniesc oskarżenie przeciw komuś
 • die/der Angeklagte(r) – oskarżony/a
 • der Anklagebank – ława oskarżonych
 • der Anklageschrift – akt oskarżenia
 • die Anleihe – pożyczka
 • die Annahme – przyjęcie
 • der Antrag – wniosek
 • der Antrag zur Entmündigung – wniosek o ubezwłasnowolnienie
 • der Antragsteller – wnioskodawca
 • die Anordnung – zarządzenia
 • der Anwalt – adwokat
 • die Anwendung – zastosowanie
 • die Arbeit – praca
 • der Arbeitslohn – wynagrodzenie
 • die Arbeitslosigkeit – bezrobocie
 • das Arbeitsrecht – prawo pracy
 • die Arbeitsunfähigkeit – niezdolność do pracy
 • der Arbeitsvertrag – umowa o pracę
 • das Arbeitszeugnis – świadectwo pracy
 • die Aufarbeitung – odnowienie, odświeżanie
 • aufdecken – odkryć
 • der Aufenhalt – pobyt
 • die Auffassung – pogląd, zdanie
 • aufgrund – z powodu, na podstawie
 • der Aufhebungsantrag – wniosek o unieważnienie
 • der Aufhebungsvertrag – umowa znosząca określony stan lub rozwiązująca określony stosunek prawny
 • die Auflassung – przeniesienie
 • der Auftragsvertrag – umowa zlecenie
 • ausfertigen – wystawić
 • aushandeln – wytargowac,
 • die Aussage – zeznanie
 • -eine Aussage machen – składac zeznanie
 • -die Aussage verweigern – odmówic składania zeznań
 • ausstelen – wystawić
 • austauschbar – wymienny
 • ausüben – sprawowac

B

 • die Bankbürgschaft – gwarancja bankowa
 • die Barzahlung – płatnosc gotówką
 • das Bedenken – zastrzeżenia, wątpliwości
 • die Beeinträchtigung – pogorszenie
 • begehen – popełnić
 • die Begründung – uzasadnienie
 • die Behörde – urząd
 • die Belehrung über die Rechtsmittel – pouczenie o środkach ochrony prawnej
 • die Beleidigung – obraza, zniewaga
 • der Berater – doradca
 • berechtigen – upoważniać
 • berechtigt – upoważniony
 • das Bereicherungsrecht – regulacja dotycząca bezpodstawnego wzbogacenia
 • berufen, ernennen – powoływać
 • die Berufung – odwołanie, apelacja
 • betragen – wynosić
 • die Betreuung – opieka
 • böser/guter Glaube – zła/dobra wiara
 • die Beschädigung – uszkodzenie
 • der Beschlag – konfiskata
 • der Besitz – posiadanie
 • das Besitzrecht – prawo posiadania
 • besitzrechtlich – posesoryjny
 • bestätigen – potwierdzać, zatwierdzać
 • bestellen – ustanowić
 • beteiligen – wziąc w czyms udział, uczestniczyc
 • bewirken – powodowac
 • buchen – wprowadzac np. do księgi

D

 • das Datum – data
 • das Delikt – delikt, czyn karalny
 • der Diebstahl – kradzież
 • schwerer Diebstahl – zuchwała kradzież
 • geistiger Diebstahl – plagiat
 • räuberischer Diebstahl – kradzież rozbójnicza
 • das Dienstsiegel – pieczęc urzędowa
 • die Drohung – groźba
 • durchsuchen – przeszukiwac

E

 • das Eigentum – własność
 • das Eigentumsvorbehalt – zastrzeżenie właśnosci (np. rzeczy sprzedanej)
 • unter Eigentumsvorbehalt stehen – być objętym zastrzeżeniem własności
 • das Entgelt – wynagrodzenie
 • gegen Entgelt – za wynagrodzeniem
 • der Erbe – spadkobiera
 • gesetzlicher Erbe – spadkobierca ustawowy
 • pflichtteilsberechtigter Erbe – spadkobierca uprawniony do zachowku
 • das Erbe – spadek
 • die Erbfolge – kolejnosc dziedziczenia
 • der Erblasser – spadkodawca
 • der Erbschein – stwierdzenie nabycia spadku
 • der Erbvertrag – umowa o spadek
 • der Erfolgsort – miejsce spełnienia świadczenia
 • der Erfüllungsgehilfe – osoba wykonująca zobowiązanie dłużnika
 • der Erholungsurlaub – urlop wypoczynkowy
 • das Ermessen – uznanie, ocena

F

 • die Fahrlässigkeitstat – czyn nieumyślny
 • die Falschaussage – fałszywe zeznania
 • die Feststellungsklage – powództwo o ustalenie istnienia stosunku prawnego lub prawa
 • die Forderung – żądanie

G

 • die Garantie – gwarancja
 • die Gefahrenklausel – klauzula ryzyka
 • das Gericht – sąd
 • der Gesamtschuldner – dłużnik solidarny
 • die Gesạmturkunde – dokument całościowy, zbiorczy
 • die Gesellschaft mit beschränkter Haftung – GmbH – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • der Gesetzesvorbehalt – zastrzeżenie wyłączności ustawy
 • die Gnadenfrist – ostatnie odroczenie terminu (np. spłaty długu)
 • das Grundbuch – księga wieczysta
 • der Grundsatz – norma
 • die Gültigkeit – ważność

H

 • der Haftbefehl – nakaz aresztowania
 • die Haftung – odpowiedzialnosc cywilna
 • das Handelsrecht – prawo handlowe
 • die Hinterlegung – zdeponowanie
 • Hinterlegung bei Gericht – złożenie do depozytu sądowego
 • die Hypothek – hipoteka

I

 • die Indemnität – uchwalenie wcześniej odrzuconego wniosku
 • die Insolvenz – niewypłacalnosc
 • der Irrtum – błąd
 • Irrtum über die Person – błąd co do osoby
 • Irrtum über Tatsachen – błąd co do stanu faktycznego

J

 • der Jurist – prawnik

K

 • der Kriegsverbrecher – zbrodniarz wojenny
 • die Kündigung – wypowiedzenie

L

 • lebeslang – dożywocie
 • leiblicher Vater – ojciec biologiczny

M

 • mieten – wynajmowac
 • der Mieter – najemca
 • die Mietsache – rzecz najęta
 • die Mietsicherheit – kaucja na zabezpieczenie
 • das Mietverhältnis – stosunek najmu
 • der Mietzins, Zins – czynsz
 • das Mord – morderstwo
 • der Mordanschlag – zamach na życie
 • der Mörder – morderca

N

 • die Nebenabrede – dodatkowe (ustne) porozumienie umowne

P

 • die Partei – partia, strona (np. sporu)

R

 • rechtsfähig – posiadający zdolnosc prawną
 • der Richter – sędzia
 • die Rückgabe – zwrot

S

 • der Selbstmord – samobójstwo (begehen = verüben)
 • der Selbstmörder – samobójca
 • der Selbstmordversuch – próba samobójcza
 • der Staatsanwalt – prokurator
 • der Steckbrief – list gończy
 • die Stellvertretung – zastępstwo

T

 • der Tatort – miejsce przestępstwa

U

 • die Übergabe – przekazanie
 • die Überlassung – oddanie do dyspozycji
 • die Überweisung – płatnosc przelewem
 • unverzüglich – niezwłocznie
 • unverzüglich anzuzeigen – niezwłocznie powiadomić
 • das Urteil – wyrok

V

 • das Verbrechen – przestępstwo, zbrodnia
 • der Verbrecher – przestępca
 • die Vereinbarung – ustalenie
 • der Vergleich – ugoda
 • der Vermieter – wynajmujący
 • der Vertragung – odroczenie
 • die Vertragsstrafe – kara umowna
 • der Verursacher – sprawca
 • die Vollmacht,Vollmachtsurkunde – pełnomocnictwo
 • die Vorauszahlung – opłata z góry, zaliczka
 • die Vorschrift – przepis

W

 • das Wettberwerbsverbot – zakaz konkurencji

Z

 • die Zustimmung – zgoda

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *