Prawo administracyjne

budowa ogrodzenia

Budowa ogrodzenia

Ogrodzenie, płot, płotek – niby nic, co mogłoby przysporzyć kłopotów. Chociaż temat może wydać się błahy, warto z perspektywy  prawnej spojrzeć na płoty, murki, czy nawet zwykłe siatki ogrodzeniowe. Zapewne każdemu zdaje się, że może postawić takie, jakie uzna za najstosowniejsze, ogrodzenie wokół swojej działki.

chodnik

Obowiązki właścicieli nieruchomości wobec chodników

Za oknami wciąż nie ma śniegu, ale z pewnością naprószy on już wkrótce. Wobec tego dziś przyjrzymy się bliżej obowiązkom właścicieli nieruchomości dotyczących utrzymywania czystości i porządku – w należyty sposób – na przylegających bezpośrednio do posesji chodnikach. Na pierwszy rzut oka temat może wydawać się prozaiczny. Jednak skutki jego nieznajomości mogą być niebagatelne dla naszego portfela. Z pewnością chcielibyśmy uniknąć sytuacji, w której ktoś przechodząc obok naszej posesji, np. złamie nogę.

postępowanie administracyjne

Kiedy możemy wyłączyć pracownika od załatwienia sprawy?

Kontakt z administracją publiczną jest codziennością każdego z nas. W dobrze funkcjonującym państwie kadra administracji ma być nie tylko merytorycznie przygotowana do pełnienia swoich funkcji.

Powinna być również bezstronna i obiektywna, tak, aby swoimi czynnościami realizowała zasadę prawdy obiektywnej i pogłębiała zaufanie obywateli do organów państwa.

akty prawne

Prawny charakter decyzji administracyjnej

Pojęcie decyzji administracyjnej leży u podłoża wielu tematów rozważań na temat administracji publicznej.

Można śmiało powiedzieć, że trudno przecenić istotność tego pojęcia, które mimo jego wielkiej wagi nie jest w doktrynie rozumiane w sposób jednoznaczny, a część autorów w ogóle nie decyduje się na nazwanie w ten sposób tej podstawowej formy rozstrzygnięć organów administracji.

zgromadzenie publiczne

Organizowanie zgromadzenia publicznego

Wolność zgromadzeń jest jednym z fundamentów demokratycznego państwa prawnego. Jest to wartość tak istotna, że znalazła swoje miejsce w zapisie rangi konstytucyjnej.

Zgodnie z art. 57 Konstytucji: „Każdemu zapewnia się wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich.