Prawo budowlane

szyld reklamowy

Szyldy reklamowe w aspekcie prawa budowlanego

Stanowią jeden z bardziej rzucających się w oczy środków promowania marki i jej wyróżnia w otoczeniu. Spełniają one funkcję reklamową, informacyjną i dekoracyjną. Szyldy należą do tzw. reklamy zewnętrznej, która funkcjonuje w przestrzeni publicznej. Korzystają z nich firmy z rozmaitych branż. Możliwości ich użycia kodyfikują przepisy.

Nie zawsze będziemy mogli wykorzystać akurat ten nośnik treści marketingowej. Jest to związane z faktem, że szyldy funkcjonują w przestrzeni publicznej i mogą wpływać na jej estetykę. Przepisy mają za zadanie przede wszystkim ograniczyć szpecenie otoczenia i zapewnić bezpieczeństwo w przypadku montażu przy drogach. Sprawdźmy, jak wygląda relacja szyld reklamowy w kontekście prawa budowlanego.

reklama zewnętrzna prawo

Reklama zewnętrzna outdoor – aspekty prawne

Wszyscy znają jej charakter, bo codziennie mijają jej nośniki wiele razy. Reklama zewnętrzna z definicji to działania marketingowe, które skupiają się na wysyłaniu treści promowanej poza domem potencjalnego odbiorcy, a zatem w strefie publicznej. To dlatego reklama zewnętrzna jest taka skuteczna, ale jednocześnie budzi sceptycyzm wśród niektórych. Głównym zarzutem jest jej za duża powszechność, która miałaby zaburzać krajobraz otoczenia. Z tego powodu, możliwość jej użycia kodyfikuje prawo. Sprawdźmy, jak kształtuje się relacja reklamy zewnętrznej outdoor pod kątem aspektów prawnych.

mieszkanie

Najemcy będą mogli wykupić mieszkania

12 września tego roku nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych została podpisana przez Prezydenta. Nowelizacja wspomnianych aktów prawnych przyznaje najemcom istotne uprawnienie: możliwość wykupu mieszkania, które zostało wzniesione przy wsparciu z kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego (KFM) albo Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), a wybudowane przez towarzystwa budownictwa społecznego lub spółdzielnie mieszkaniowe. Pieniądze ze sprzedaży mieszkań trafią do TBS-ów i spółdzielni mieszkaniowych, które przeznaczą je z kolei przede wszystkim na spłatę kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego.