Prawo cywilne

sędzia

Wyłączenie sędziego na wniosek w postępowaniu cywilnym

Wyłączenie sędziego jest jedną z podstawowych instytucji postępowania sądowego w demokratycznym państwie prawnym.

Aby wynik postępowania był sprawiedliwy, sędzia nie może nie być bezstronny, czy to ze względu na bliskość do strony postępowania, czy też ze względu na swoje powiązanie z samą sprawą i jej przedmiotem.

zaświadczenie

Uczestnictwo w procesie lobbingowym

Na samym wstępie artykułu warto rozwiać wiele wątpliwości nagromadzonych wokół terminu „lobbing”, prezentujących pogląd, że jest to działalność nielegalna albo przynajmniej bardzo podejrzana.

Artykuł będzie zawierać najważniejsze kwestie o lobbingu pod kątem prawnym.