prawo jazdy

Prawo jazdy do wymiany

W ubiegły czwartek Trybunał Konstytucyjny wydał i opublikował istotny dla wszystkich kierowców wyrok. Zwłaszcza dla posiadaczy dokumentów prawa jazdy wydanych przed 18 stycznia 2013r., gdyż podlegają one wymianie od 19 stycznia 2028r. do 18 stycznia 2033r.

Natomiast osoby, które otrzymały dokument prawa jazdy po 18 stycznia 2013r. muszą go wymienić po 15 latach od wydania.

Pewna grupa posłów i senatorów złożyła wniosek do Trybunału o zbadanie zgodności art. 75, art. 76 i art. 124 ustawy o kierujących pojazdami z Konstytucją. Jednakże, co do art. 75 i art. 76 Trybunał umorzył postępowanie ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku, bo wnioskodawcy nie wykazali w dostatecznym stopniu zarzutu niekonstytucyjności.

Przypomnę, że obiekcje wnioskodawców w tym zakresie dotyczyły przeprowadzania badań lekarskich na koszt kierowców. Wobec czego Trybunał rozpatrzył tylko art. 124, który jest jednym z przepisów wprowadzających jednolity wzór dokumentu prawa jazdy w państwach Unii Europejskiej na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 2006r.

Omawiany przepis wskazuje, że podlegające wymianie prawa jazdy są ważne na czas na jakie zostały wydane, ale do terminów wymiany, pod rygorem utraty ważności DOKUMENTU.

Według wnioskodawców, jeżeli kierowca nie wymieniłby dokumentu, wówczas będzie on nieważny, a to naruszy ochronę praw nabytych pod rządami dawnych przepisów. Trybunał Konstytucyjny oczywiście nie uwzględnił tego zarzutu i podniósł, że dokument prawa jazdy stwierdza posiadanie konkretnych uprawnień.

Ergo, wobec utraty jego ważności nie nastąpi utrata uprawnień do kierowania pojazdami. Wydaje się, że takie stanowisko jest jak najbardziej racjonalne i prawidłowe. Tym bardziej, iż jak podkreśla Trybunał niniejszy dokument nie należy do praw słusznie nabytych.

Rzeczony przepis w opinii Trybunału jednoznacznie i precyzyjnie ujmuje kwestię utraty ważności dokumentu po upływie terminu wyznaczonego na jego wymianę. Dlatego, państwo jest uprawnione do zobowiązania obywateli do wymiany dokumentu na nowy, co zostało odpowiednio umotywowane w projekcie ustawy.

Podsumowując, art. 124 ustawy o kierujących pojazdami nie narusza zasady zaufania obywateli do państwa i prawa oraz zasady określoności przepisów, jakie wynikają z art. 2 Konstytucji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *