Prawo konsumenta

umowa o pracę

Umowy zawierane na odległość

W 1962 r. prezydent USA J. Kennedy powiedział, że „wszyscy jesteśmy konsumentami”. Miał wówczas na myśli to, że konsumenci potrzebują własnej reprezentacji, ochrony i odpowiedniej informacji o produkcie. Konsument ma deficyt informacyjny, dlatego powinien być lepiej chroniony. Wspomniany deficyt sprawia, że ma on o wiele słabszą pozycję na rynku i nie może racjonalnie funkcjonować w obrocie prawnym.

Omawiany rodzaj umów stanowi część prawa konsumenckiego, czyli konieczną przesłanką jest to, aby jedną stroną umowy był przedsiębiorcą, a drugą konsument. Na samym początku należy zatem wyjaśnić, kim konsument jest.

kredyt

Reklama kredytu konsumenckiego i nowa ustawa

18 grudnia 2011 roku weszła w życie nowa ustawa o kredycie konsumenckim. Jest ona wynikiem potrzeby dostosowywania polskich przepisów prawnych do wymogów unijnych, określonych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 roku. Nowa ustawa poświęca dużo miejsca zagadnieniom obowiązków, jakie spoczywają na udzielającym kredytu jeszcze przed zawarciem samej umowy o kredyt. Widać w tym cel ochrony konsumenta i dbałość o to, aby, przed zawarciem umowy był on dobrze poinformowany o jej prawnych konsekwencjach. Wiedza na temat tego, do czego polskie prawo zobowiązuje kredytodawcę w ramach reklamy ofert kredytowych pomoże nam świadomie wybrać odpowiednią ofertę kredytu konsumpcyjnego.