Prawo pracy w praktyce

Prawo pracy w praktyce

Prawo pracy dotyczy pracownika i pracodawcy w równym stopniu. Składa się z zespołu norm prawnych związanych ze stosunkiem pracy, które określają wszelkie obowiązki i prawa obu stron. Na co dzień nie zdajemy sobie sprawy z wpływu prawa pracy na nasze życie. Warto jednak uświadomić sobie jego wagę i znać swoje podstawowe prawa w zależności od potrzeb jako pracownika lub jako pracodawcy. Zapewni Ci to poczucie bezpieczeństwa, gdyby Twoje prawa w tym zakresie zostały naruszone.

Przepisy prawa pracy są dość często nowelizowane. Będąc świadomym pracownikiem lub pracodawcą warto te zmiany śledzić. Należy zdawać sobie sprawę, że „nieznajomość prawa szkodzi”, a każda zmiana może mieć wpływ na Twoją sytuację zawodową.

W praktyce prawo pracy ma układ hierarchiczny, a jego najważniejszym elementem jest Kodeks pracy oraz wszelkie akty wydane na jego podstawie. Następne w kolejności są inne akty oraz ustawy wydane na podstawie powyższych. Do nich zaliczyć można między innymi: układy zbiorowe pracy, regulaminy oraz wszelkie statuty, które określają zakresy kompetencji poszczególnych stron.

Podstawowa znajomość prawa pracy jest gwarancją, iż żadna ze stron w sposób świadomy nie będzie popełniać rażących zaniedbań i błędów. Pracownik powinien znać swoje podstawowe prawa wynikające z Kodeksu pracy. Dzięki temu w razie nieprawidłowości, będzie mógł dochodzić swoich praw za pośrednictwem odpowiedniego organu państwowego.

Chcesz zgłębiać wiedzę dotycząca prawa pracy? Zapoznaj się artykułami eksperckimi w bazie wiedzy: https://bnadwokaci.pl/baza-wiedzy/

Praktyczna znajomość prawa pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy, który zarządza swoim przedsiębiorstwem. Tylko poprzez ciągłe aktualizowanie stanu wiedzy w tym zakresie może prawidłowo funkcjonować. Uniknie także w ten sposób możliwych kar za ewentualne nieprzestrzeganie przepisów. Znajomość prawa praca w tym przypadku przekłada się bezpośrednio na zarządzanie personelem.

Do przestrzegania prawa pracy jest powołana odpowiednia instytucja państwowa. Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) pełni nadzór i kontrolę nad prawidłowym funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych. Ponadto sprawy z zakresu prawa pracy rozstrzygane są bezpośrednio w sądzie pracy.

Znajomość prawa pracy jest bardzo ważnym elementem stosunku pracy. Warto znać swoje podstawowe prawa i obowiązki, bo mają one realny wpływ na życie każdego zatrudnionego. Praca zarobkowa jest bardzo istotna w życiu zdecydowanej większości społeczeństwa, stąd też nie warto lekceważyć przepisów prawa.

Profesjonalne wsparcie prawne znajdziesz na: https://bnadwokaci.pl/specjalizacje/prawo-pracy-dla-pracodawcow/

Materiał zewnętrzny

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *