Prawo rodzinne

Dlaczego warto zatrudnić prawnika rodzinnego?

Dlaczego warto zatrudnić prawnika rodzinnego?

Prawo rodzinne, to przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, przepisy kodeksu cywilnego, a także normy postępowania cywilnego. Tę dziedzinę prawa uznaje się za materię niezwykle złożoną, a dodatkowo wymagającą atencji i wrażliwości. Niestety wiele osób zbyt późno decyduje się na skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego. W efekcie powyższego, popełniony wcześniej błąd, może zrodzić bardzo poważne konsekwencje.

Gdzie złożyć pozew o rozwód?

Gdzie złożyć pozew o rozwód?

Niezgodność charakterów, brak spójnych poglądów lub zwyczajne wypalenie się uczucia – te czynniki najczęściej powodują oddalanie się od siebie, a w konsekwencji prowadzą do rozwodu. Nie należy tabuizować swoich problemów i bać się opinii innych w tej sferze. Jeżeli ktoś chce zmienić swoje życie i uwolnić się z toksycznego lub nieudanego małżeństwa, to ma do tego pełne prawo. Jak zatem złożyć pozew o rozwód?

kontakt z dzieckiem po rozwodzie

Porozwodowe kontakty z dzieckiem – co musisz wiedzieć?

Rozwód to trudne doświadczenie nie tylko dla małżonków, lecz także dla dzieci. Decydując się na zakończenie małżeństwa, warto mieć na względzie dobro wszystkich członków rodziny. Sprawdź, co musisz wiedzieć o kontaktach z dziećmi po rozwodzie.

Jak przeprowadzić rozwód?

Jak przeprowadzić rozwód? Poradnik krok po kroku

Rozwód to rozwiązanie związku małżeńskiego na drodze sądowej, dokonywane na żądanie jednego bądź obojga małżonków. Warunkiem uzyskania rozwodu jest m.in. trwały i zupełny rozkład pożycia. W jaki sposób wystąpić o rozwód? Co powinien zawierać pozew? Ile kosztuje rozwód? Dowiedz się, jak przeprowadzić rozwód krok po kroku.

rozwody

Rozwody w Warszawie – dlaczego warto mieć prawnika?

Rozwód zawsze jest trudnym przeżyciem, niezależnie od tego, czy para rozstaje się na pokojowych warunkach, czy też małżonkowie walczą ze sobą. Oczywiście decyzja o tym, czy któraś ze stron potrzebuje prawnika, zawsze należy tylko do niej, niemniej w wielu sytuacjach i z wielu powodów dobrze jest mieć obok siebie adwokata. Nie tylko podczas rozwodu w Warszawie Dlaczego?

prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze – co warto wiedzieć?

Prawo rodzinne i opiekuńcze stanowi bardzo specyficzny dział prawa cywilnego. Jest to zbiór norm prawnych regulujących majątkowe i niemajątkowe stosunki między małżonkami i krewnymi, a także stosunki wynikające z kurateli, opieki i przysposobienia. Głównym źródłem prawa rodzinnego i opiekuńczego jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy uchwalony w 1964 r., który od tego czasu był wielokrotnie nowelizowany. Ponadto materia związana z prawem rodzinnym i opiekuńczym jest uregulowana w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innych licznych aktach ustawowych, a nawet w przepisach prawa międzynarodowego.

karp

Prawo a zabijanie karpia

Nadchodzą Święta, a wraz z nimi powracający temat zabijania karpia. Niestety, pomimo wielu kampanii medialnych, działaczy ekologicznych, a nawet zmian przepisów problem ten jest wciąż bagatelizowany.

złote gody

Jak się rozwieść? Ile trzeba zapłacić za rozwód?

Nie każde małżeństwo jest udane. W razie trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego sąd może rozwiązać małżeństwo. Konieczne jest jednak zerwanie więzi duchowej, fizycznej i gospodarczej między małżonkami oraz… wniesienie pozwu rozwodowego przez jednego z nich do właściwego sądu wraz z uiszczeniem stosownej opłaty.

ojciec

Zaprzeczenie ojcostwa

Zaprzeczenie ojcostwa to udowodnienie, że osoba prawnie uznawana za ojca dziecka w rzeczywistości ojcem nie jest.

Kiedy zaprzeczenie ojcostwa jest niedopuszczalne?

Jakie są skutki zabezpieczenia ojcostwa?

Sprawdzamy!

rodzina

Obowiązek alimentacyjny rodziców na rzecz dzieci

Obowiązek alimentacyjny rodziców w stosunku do swoich dzieci zawarty jest w treści art. 133 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Obowiązek alimentacyjny rozumiemy jako wymóg dostarczania środków utrzymania (art. 128 k.r.o.), który wywodzony jest z generalnego sformułowania przepisu art. 87 k.r.o. stanowiącego, iż rodzice i dzieci są obowiązani do wzajemnego szacunku i wspierania się (także materialnego).