Prawo wykroczeń

żebrak

Żebranie jako wykroczenie

Żebracy są plagą dużych miast i wakacyjnych kurortów. Najczęściej żebracy mają dom i środki do życia. Żebranie traktują jako szybki zarobek. Walka z żebractwem jest bardzo trudna. W świetle Kodeksu wykroczeń ukarać można tylko osobę, która żebra oszukańczo lub natarczywie. Żebrak, który jest oszustem celowo wprowadza w błąd osoby od których chce wyprosić pieniądze. Najczęściej powołuje się na nieuleczalną chorobę własną lub osób najbliższych czy też na trudną sytuację materialną.

rower

„Podwójny gaz” na rowerze będzie wykroczeniem

Jedną z poważniejszych zmian w obrębie materialnego prawa karnego, przewidzianą przez druk sejmowy nr 870, o którym mowa była szerzej w artykule dotyczącym tzw. dokumentu prywatnego, jest przeniesienie czynu zabronionego polegającego na prowadzeniu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego pojazdu innego niż mechaniczny z kodeksu karnego do kodeksu wykroczeń. W praktyce przede wszystkim zmiana dotknie oczywiście pijanych rowerzystów, których na drogach jest niemało.

Warto nadmienić, że przestępstwo znajdujące się póki co w art. 178a § 2 k.k. jest jednym z bardziej zaprzątających (pod względem ilościowym) polski wymiar sprawiedliwości. Możliwa do wymierzenia jest tu nawet kara pozbawienia wolności do roku, choć w praktyce będzie to dotyczyć sytuacji wyjątkowych. Właśnie ten fakt, poparty danymi statystycznymi, jest jednym z argumentów przeciwko nowelizacji.

pirat

Inspekcja Transportu Drogowego – nowy postrach piratów drogowych

Zielone mundury, zielone samochody, a w żargonie użytkowników CB radia – popularne „krokodyle” od pewnego czasu stały się postrachem wszystkich kierowców. Od dnia 31 grudnia 2010 roku, na mocy nowelizacji ustawy z 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym, Inspekcja Transportu Drogowego posiada uprawnienia niemalże równe policji w kontrolowaniu kierującego każdym pojazdem. Przez długi czas inspektorzy ITD mieli jedynie możliwość zatrzymania pojazdu, którego kierowca złamał przepisy, czy zachowywał się podejrzanie na drodze.W celu skontrolowania pojazdu, czy nałożenia mandatu konieczne było jednak wezwanie policji – czynność niewątpliwie czasochłonna i mało popularna.