Prawo zobowiązań

sędzina

Odnowienie zobowiązania

Nowacja wykazuje bardzo duże podobieństwo do siostrzanej dla niej instytucji jaką jest świadczenie w miejsce wypełnienia (art. 453 KC). Dzieje się tak z racji tego, że zarówno datio in solutum jak i odnowienie skutkują wygaśnięciem pierwotnego zobowiązania. Jednak między tymi instytucjami istnieje bardzo ważna różnica. W przypadku nowacji, gdy wygasa stare zobowiązanie, to jednocześnie dochodzi do powstania nowego zobowiązania, mającego za cel spełnienie świadczenia w przyszłości.