sąd

Precedensowa uchwała SN!

Sąd Najwyższy podjął uchwałę głoszącą, że osoby tej samej płci żyjące faktycznie we wspólnym pożyciu powinny mieć prawo do wstępowania w umowę najmu po zmarłym partnerze. Jest to sprawa zdecydowanie bezprecedensowa. Dotychczas kwestia ta pozostawała dyskusyjną. Prawo do wstąpienia w stosunek najmu zgodnie z art. 691 Kodeksu Cywilnego miał zazwyczaj konkubent lub konkubina faktycznie żyjący we wspólnym pożyciu, lecz innej płci niż zmarły. Stąd można uznać tę uchwałę wręcz za rewolucyjną. Sprawa dotyczyła osoby, której władze osiedla odmówiły takiego prawa (jej personalia nie zostały ujawnione). Złożyła ona pozew do Sądu Rejonowego, a następnie po jego oddaleniu, do Sądu Okręgowemu. Ten zadał pytanie prawne Sądowi Najwyższemu.

W sprawie czynny udział brała Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Argumentowała ona, że zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu wyłączenie partnerów tej samej płci od wstąpienia w stosunek najmu narusza zakaz dyskryminacji, w tym wypadku ze względu na orientację seksualną. Sąd przychylił się do tej argumentacji, gdyż orzekł, że osobą pozostającą „faktycznie we wspólnym pożyciu” jest osoba, którą ze zmarłym najemcą łączyła więź uczuciowa, fizyczna i gospodarcza. Nawet jeśli jest to osoba tej samej płci.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *