farmer

Premia dla młodego rolnika

Wiele młodych osób bardzo często zastanawia się nad wyborem odpowiedniej ścieżki kariery, nad tym jak połączyć życiową pasję z możliwością uzyskania godziwego wynagrodzenia za wykonywaną pracę.

Pytanie „jak żyć” pojawia się w głowach mieszkańców wsi, małych miasteczek, jak również dużych aglomeracji.

Niekiedy zdarza się tak, że chcemy wykonywać dany zawód, ale wiemy, że nie jest to rozwiązanie najkorzystniejsze pod względem finansowym.

Taka sytuacja ma miejsce często w branży rolnej.

Pewną zachętą do podjęcia wyzwania może być „premia dla młodego rolnika”, czyli jednorazowa gratyfikacja w kwocie 75 tysięcy złotych. Poniżej kilka przydatnych informacji na temat jak te pieniądze uzyskać i nie pozwolić aby je zabrano.

„Premia dla młodego rolnika” – warunki gratyfikacji

Warunki i tryb udzielania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

  • kto może dostać gratyfikację?

Zasadniczym pytaniem jakie należy postawić jest to kto może otrzymać owe wsparcie finansowe? Są to osoby fizyczne, które zamierzają nabyć gospodarstwo rolne i rozpocząć po raz pierwszy działalność rolniczą, bądź też osoby, które posiadają już gospodarstwo rolne i prowadzą działalność rolniczą, ale ten proceder nie trwa dłużej niż 12 miesięcy.

  • wiek beneficjenta

Następnym ważnym kryterium jest wiek potencjalnego beneficjenta. Musi to być osoba pełnoletnia, która nie osiągnęła jeszcze 40 roku życia i co do zasady posiada wykształcenie rolnicze.

Dopuszczalne jest jednak odstępstwo od tego ostatniego wymagania. Możliwe jest uzupełnienie wykształcenia w ciągu 36 miesięcy od otrzymania decyzji o przyznaniu wsparcia. W sytuacji, gdy młody rolnik nie spełni tego wymagani sankcją jest zwrot uzyskanego wsparcia wraz z odsetkami.

Ważną informacją jest fakt, że owy 36-miesięczny termin jest nieprzekraczalny. Ponadto nie można ubiegać się o wsparcie, jeżeli ma się ustalone prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

  • gospodarstwo rolne

Kolejną kwestią są warunki jakie musi spełniać przejmowane/nabywane gospodarstwo. Najważniejszym kryterium jest powierzchnia użytków rolnych, która nie może być mniejsza niż średnia krajowa, ale nie większa niż 300 ha.

Wyjątkiem są tutaj gospodarstwa znajdujące się w województwach, w których średnia wojewódzka jest mniejsza niż krajowa (woj.: lubelskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie), dla których przewidziano możliwość osiągnięcia średniej krajowej w terminie 3 lat.

Następnym kryterium jest obowiązek samodzielnego prowadzenia gospodarstwa przez beneficjenta co najmniej przez 5 lat od momentu wypłaty dotacji. Ponadto przejęte gospodarstwo ma być przedmiotem samodzielnej własności, wykluczona więc jest współwłasność dotycząca nawet jednego składnika majątku.

Zasada ta nie dotyczy małżeńskiej wspólności majątkowej. W gospodarstwie muszą być również spełnione wymagania dotyczące ochrony środowiska, higieny i warunków utrzymania zwierząt.

  • sporządzenie biznesplanu

Obligatoryjne jest sporządzenie biznesplanu, w którym określony ma być rozwój gospodarstwa oraz sposób rozporządzenia otrzymanej dotacji. Trzeba mieć na uwadze, ze 70% otrzymanych pieniędzy należy przeznaczyć na inwestycje.

Może to być np. zakup użytków rolnych, zwierząt, czy maszyn (możliwości są dokładnie wymienione w rozporządzeniu).

  • ubezpieczenie

Ostatnim kryterium jest podleganie ubezpieczeniu na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie jako rolnik przez rok oraz uzyskanie wpisu do ewidencji producentów rolnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *