rośliny

Prezydent podpisał w nowelę ustawy o ochronie roślin

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w środę nowelę ustawy o ochronie roślin. Celem nowych przepisów jest ułatwienie importu towarów roślinnych z państwa spoza Unii Europejskiej. Część importowanych produktów nie będzie musiała przechodzić przez specjalne punkty graniczne. W świetle obowiązujących regulacji każdy materiał roślinny, który pochodzi spoza UE musi przechodzić przez wyznaczone punkty wywozu. Nie ma znaczenia czy podlega on obowiązkowej kontroli fitosanitarnej.

Koszty utrzymania takich punktów są dość wysokie. Związane jest to z koniecznością zapewnienia odpowiedniej infrastruktury i kadry. Obecnie punkty funkcjonują tylko na niektórych przejściach granicznych.

Według nowych przepisów towary spoza Unii Europejskiej, które zgodnie z innymi przepisami nie podlegają kontroli fitosanitarnej, będą mogły być wwożone przez dowolne przejście. Przez punkty przechodzić będą tylko i wyłącznie takie towary, które muszą być poddane kontroli.

Zgodnie z nowelizacją ustawy minister rolnictwa jest upoważniony do wydania obwieszczenia, w którym ogłosi wykaz roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, które podlegają kontroli fitosanitarnej oraz wykaz materiałów roślinnych, których wprowadzenie na terytorium Polski lub do określonych stref chronionych jest zabronione. Minister uwzględni klasyfikację towarów według kodów taryfy celnej. Nowela ma ułatwić m.in. organom celnym oraz importerom ustalenie czy dany towar może być wwieziony i czy podlega kontroli fitosanitarnej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *