usa sąd najwyższy

Projekt ustawy o przemocy wobec kobiet trafił do laski marszałkowskiej

Polska przygotowuje się do ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Konwencja to pierwszy europejski akt prawny, który w całości reguluje przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet. Konwencja Rady Europy została przedstawiona do podpisu w maju 2011 roku w Turcji. Natomiast Polska podpisała Konwencję dopiero 18 grudnia 2012 roku w Strasburgu jako 26 państwo-strona Konwencji. W imieniu Polski Konwencję podpisała Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Akt zakłada trzy główne cele:

  • zapobieganie aktom przemocy,
  • ochrona ofiar,
  • ściganie sprawców.

Sygnatariusze zobowiązali się do wprowadzenia w krajowych porządkach prawnych przepisów stanowiących o odpowiedzialności karnej wobec sprawców różnych rodzajów przemocy domowej. Zadaniem Konwencji jest ochrona kobiet przed wszelkimi formami przemocy i dyskryminacji.

Dokument nakłada na państwa-strony obowiązki takie jak:

  • zapewnienie oficjalnej infolinii działającej 24 godziny na dobę dla ofiar przemocy,
  • stworzenie portalu z informacjami dla ofiar,
  • stworzenie odpowiedniej liczby schronisk i ośrodków wsparcia,
  • przygotowanie procedur przesłuchań policyjnych chroniących przed wtórna wiktymizacją,
  • prowadzenie akcji informacyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec kobiet.

O podpisanie i ratyfikowanie Konwencji apelowały od dawna organizacje kobiece, ochrony i obrony praw człowieka, a także pomagające ofiarom przemocy.Co prawda Polska posiada regulacje, które zapewniają ochronę kobiet.

Jednakże nowelizacji wymagają m.in.:

  • ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
  • ustawa o Policji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *