jak-przebiega-rozprawa-w-sadzie-rejonowym

Przebieg rozprawy sądowej na szczeblu rejonowym

Sąd rejonowy jest miejscem, w którym rozpatrywane są sprawy w pierwszej instancji. Oznacza to, że po wydaniu wyroku możliwe będzie złożenie apelacji. Każda rozprawa sądowa w sądzie rejonowym przebiega wedle określonego schematu, w którym każda czynność ma swoją kolejność. Udając się do sądu, należy wziąć ze sobą dokument tożsamości, a po przejściu przez kontrolę oczekiwać pod właściwą salą na wywołanie sprawy.

Wejście na salę i przedstawienie żądań

Po wejściu na salę rozpraw strony zajmują odpowiednie miejsce. Po lewej siada powód, po prawej – pozwany. Sąd sprawdza, czy strony i świadkowie się stawili. Jeśli tak, świadkowie proszeni są o opuszczenie sali. Strony mogą natomiast przedstawić swoje żądania, zaczynając od powoda.

Obowiązkiem sądu jest także zachęcanie stron do zawarcia ugody, stąd zwykle pojawia się pytanie, czy powód i pozwany widzą możliwość polubownego rozwiązania sporu. Na tym etapie jednak strony wyręczane są jednak przez pełnomocników, którzy w ich imieniu przedstawiają żądania i stanowisko dotyczące ewentualnej chęci zawarcia ugody. Zwracając się do sądu, pełnomocnicy stoją. Każda rozprawa jest też protokołowana. Zazwyczaj więc co kilka zdań sędzia dyktuje je protokolantowi.

Przesłuchanie informacyjne i postępowanie dowodowe

Zanim sąd przystąpi do przesłuchania świadków, następuje przesłuchanie informacyjne stron. Zadawane są więc podstawowe pytania mające za zadanie nakreślić tło sprawy.

Kolejny etap rozprawy polega na przedstawieniu dowodów – najczęściej przesłuchania świadków. Wezwany na salę świadek podchodzi do stanowiska, przedstawia się, a następnie opowiada wszystko, co jest mu wiadome w sprawie, odpowiadając na pytania sądu i pełnomocników. Po złożeniu zeznań może usiąść na miejscu przewidzianym dla publiczności, a na salę wzywany jest kolejny świadek.

Strony też mogą zadawać pytanie, ale zazwyczaj wyręczają ich w tym adwokaci czy radcowie prawni. Mało który powód czy pozwany decyduje się przyjść na salę rozpraw bez profesjonalnego wsparcia, jakie oferuje chociażby Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Walterowicz. Udział pełnomocnika w sprawie ma bowiem duże znaczenie i to nie tylko ze względu na znajomość przepisów prawnych. Dzięki doświadczeniu wie on, jakie pytania najlepiej zadać, by udowodnić rację reprezentowanej strony. Niewątpliwie też pełnomocnik na sali sądowej czuje się znacznie swobodniej niż strona i umie zachować się profesjonalnie.

Nie bez znaczenia jest także fakt, że strony ze względu na osobiste zaangażowanie w sprawę często nie mogą powstrzymać emocji. Korzystając z pomocy pełnomocnika czują się więc pewniej, mają większą szansę na pozytywne rozstrzygnięcie i mogą zaoszczędzić sobie wielu nerwów.

Zakończenie postępowania

Po przeprowadzeniu dowodów sąd zamyka postępowanie. Zwykle strony, świadkowie i publiczność proszeni są o opuszczenie sali rozpraw, w której będzie obradował sąd. Po zakończeniu narady można ponownie wejść na salę, a sąd ogłasza wyrok i ustnie go uzasadnia. W przypadku bardziej złożonych spraw wydanie wyroku po pierwszej rozprawie jest niemożliwe – konieczne jest wyznaczenie terminu kolejnej rozprawy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *