prawo ochrony zwierząt - znęcanie się nad zwierzętami

Sprzątanie po psie w świetle prawa

Powszechnie wiadomym jest, że pies to najlepszy przyjaciel człowieka i nikt tak jak pies nie potrafi ucieszyć się na sam nasz widok. Kochamy swoje psy, karmimy, pieścimy, wyprowadzamy na spacery, jednak nie wszyscy z nas pamiętają o tym, by posprzątać. Efekty tego są naprawdę żałosne, wielu ludzi jest zmuszanych przechodzić przez tzw. „pole minowe”. Czy tak musi być? Czy jest to tylko problemem estetycznym? Wreszcie, co na to przepisy prawa?

Obowiązek sprzątania po psie a przepisy

Niestety nie istnieją ogólnopolskie przepisy, które regulowałyby obowiązek sprzątania po psie. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każda gmina jest zobowiązana do wydania uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku i obowiązuje ona tylko na terenie danej gminy. Dlatego, jeżeli chcemy poznać swoje obowiązki powinniśmy zapoznać się z treścią niniejszej uchwały.

Przykładowo, § 19 pkt. 2f regulaminu w sprawie utrzymania czystości w gminie Pasłęk stanowi, że: Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na klatkach schodowych lub innych pomieszczeniach, chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nieulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.

Nie sprzątanie po psie jest również sankcjonowane przez kodeks wykroczeń, art. 145 stanowi, że: Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

Tak, więc, po co narażać się na tak wysoki mandat?

Nikogo nie będzie interesować tłumaczenie właściciela psa, że na jego osiedlu nie ma specjalnych pojemników i torebek przeznaczonych na psie odchody. W niektórych miastach np. w Krakowie są organizowane akcje, podczas których są rozdawane specjalne zestawy do sprzątania po psie, a także ustawiane kosze, co nie wątpliwie powinno nas skłonić do wykonywania swojego obowiązku.

Powinniśmy jeszcze wiedzieć, że psie odchody to nie tylko problem estetyczny.

W niektórych znajdują się groźne pasożyty tj. toxacara i bąblowiec. Są one niebezpieczne dla naszego zdrowia, szczególnie dla dzieci bawiących się w brudnej piaskownicy. Powodują wiele chorób układu pokarmowego oraz chorób oczu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *