sąd

Recenzja komentarza do kodeksu spółek handlowych M. Rodzynkiewicza

„Kodeks spółek handlowych. Komentarz” z 2013 r. to już piąte wydanie z tej serii autorstwa dr. Mateusza Rodzynkiewicza. Jest to jednocześnie najnowszy, najbardziej aktualny komentarz do rzeczonej ustawy dostępny aktualnie na rynku (stan prawny na 1 maja). Omawiana rozprawa prawnicza ukazała się w edycji jednotomowej, choć materia zawarta w ustawie, czy szerzej: w całym prawie handlowym, niejednokrotnie doczekała się publikacji wielotomowych, obejmujących tysiące stron. Komentarz, o którym mowa, ma ich tymczasem nieco poniżej tysiąca czterystu. Za ograniczeniem ilościowym, siłą rzeczy, iść musi ograniczenie treściowe. Autorowi nie sposób jednak zarzucić pominięcia poszczególnych kwestii zawartych w k.s.h.; wręcz przeciwnie – w komentarzu znajdują się szerokie nawiązania do innych ustaw z zakresu prawa handlowego, ale także i z innych gałęzi czy nawet dziedzin prawa.

Nie zaniedbano także tytułu V k.s.h., w którym znajdują się przepisy karne, a więc materia prawa karnego, zgoła odmiennego od prawa handlowego (powstają nawet odrębne wydania komentarzowe mające za przedmiot jedynie ten tytuł kodeksu). Przy komentowaniu postanowień tego tytułu zachowano równie wysoki poziom fachowości, jak w przypadku każdego innego tytułu k.s.h.

Esencją każdego komentarza są oryginalne poglądy jego Autora. Tak jest i w tym przypadku. Niejednokrotnie na kartach tej zielonej księgi odnaleźć można zapatrywania na interpretację poszczególnych przepisów, w różnym stopniu odbiegające od powszechnie przyjętych w doktrynie. W omawianych przypadkach tok rozumowania Autora jest zilustrowany poprzez zastosowanie odpowiednich reguł wykładni. Autor wyjaśnia zatem, w jaki sposób do odpowiedniego wniosku doszedł. Kwestia oceny danego poglądu pozostaje w rękach czytelnika, sposób jednak jego przedstawienia niewątpliwie ułatwia się doń ustosunkowanie. Prócz – co oczywiste – powołania się na odpowiednie poglądy doktryny i orzecznictwa, znaleźć można także ich rzetelną krytykę, opartą o logiczną i przejrzystą argumentację (np. w komentarzu do art. 199).

Niewątpliwym plusem publikacji jest fakt, że została napisana przez osobę będącą jednocześnie teoretykiem i praktykiem prawa handlowego. Obok istotnych problemów teoretycznych, znaleźć w niej można odpowiedzi na wiele problemów występujących w praktyce stosowania przepisów kodeksu.

Mimo niewątpliwie fachowej treści komentarza, napisany jest on przejrzystym, „wygodnym” do czytania językiem.

Pod kątem przydatności komentarza dla teoretyka, praktyka czy nawet studenta, publikacji, która ukazała się pod szyldem LexisNexis zarzutu postawić nie sposób. Pod względem technicznym jednak twarda oprawa zastosowana w tym przypadku (jak się wydaje – standardowa), nie jest zbyt odporna na drobne zagięcia i naddarcia, które zdarzają się już w transporcie. Poza tym drobnym elementem, strony komentarza (a jest ich – patrz powyżej – niemało) zszyte są w staranny, gwarantujący trwałość sposób, papier zaś nie jest nadzwyczaj cienki, „biblijny” jak to bywa w niektórych publikacjach, a spełnia wszelkie wymogi codziennego niemal użytkowania. Użyta czcionka i sposób wyróżniania jednostek redakcyjnych, znane z innych wydawnictw LexisNexis, nie budzą zastrzeżeń.

Komentarz do kodeksu spółek handlowych autorstwa dr. Mateusza Rodzynkiewicza zasługuje na polecenie. Znawca prawa handlowego – zarówno praktyk, jak i teoretyk – powinien przygotować na półce miejsce na tę jednotomową publikację.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *