internet

Recenzja serwisu prawniczego – Lexis.pl

Niniejszą recenzję zaczynamy od rzeczy absolutnie kluczowej dla serwisu informacji prawnej a więc sposobu wyszukiwania informacji i aktów prawnych. Sposobów przeszukiwania portalu mamy w zasadzie 3.

Po pierwsze, w wyodrębnionej zakładce znajdują się odnośniki do poszczególnych kodeksów (jedna z 7, głównych zakładek portalu), co znacznie ułatwia pracę na tych najważniejszych ustawach.

Po drugie wyszukiwanie może odbyć się poprzez rozwinięcie indeksu zagadnień, (czyli kolejnej z 7 głównych zakładek) ,bądź też poprzez wpisanie zagadnienia w wyszukiwarkę – w obu przypadkach skutek wyszukiwania będzie identyczny, a więc poniżej omówiony został w sposób łączny).

Indeks

Indeks najważniejszych zagadnień opracowany został w bardzo porządny sposób – po kliknięciu w dane zagadnienie pojawia się przede wszystkim lista najważniejszych aktów prawnych regulujących wyszukiwane zagadnienie – jest to podstawowy tryb wyszukiwania, ograniczający się tylko do części zawartości portalu – opcja ta, rozwija się jednak jedynie przy korzystaniu z indeksu zagadnień.

Dla pełnego wyszukiwania w całej bibliotece, kliknąć należy w drugą zakładkę o nazwie wyniki pełnego wyszukiwania w dokumentach.  Dopiero wtedy w pełni skorzystać możemy z zawartości serwisu.

Po lewej stronie wyświetli się nam lista zakładek, w których to hasło się pojawia, takich jak: akty prawne, orzeczenia, komentarze, wzory, wskaźniki oraz tzw. piśmiennictwo (a więc zarówno tezy z doktryny prawniczej, jak i po prostu bibliografia – warto tutaj nadmienić, iż istnienie w serwisie całkiem bogatej bibliografii – a więc jedynie wymienienie autora i tytułu, nawet bez samego tekstu pracy, oceniam zdecydowanie pozytywnie, bowiem znacznie ułatwia to wyszukiwanie materiałów podczas pisania własnych prac).

Jednakże opcje wyszukiwarki na tym się nie kończą. Z uwagi na olbrzymią ilość zgromadzonych informacji, każda z powyższych zakładek również zawiera własne opcję, pozwalające maksymalnie zawęzić i doprecyzować poszukiwania – zakładkę piśmiennictwo i wzory możemy podzielić zarówno wg dziedzin prawa (tak samo komentarze), której prace dotyczą jak i ze względu na tym dokumentu.

Tak samo w przypadku aktów prawnych, jednakże tutaj dochodzi jeszcze jedna opcja, a mianowicie możliwość szukania w aktach aktualnie obowiązujących bądź w tych, które już straciły moc prawną. Orzeczenia natomiast możemy podzielić również ze względu na organ, który je wydał bądź na typ tego orzeczenia. Całkowitą nowością jest również zakładka zatytułowana nurty orzecznicze.  Wskazuje ona pewien istotny prawny problem interpretacyjny, wraz z (czasami nawet wieloma) poglądami rozwiązującymi ten problem, które to poglądy oparte są, na przytoczonych orzeczeniach SN lub NSA. Powyższa opcja stanowi absolutną nowość, którą stanowi dużą zaletę portalu, znacznie usprawniającą wyszukiwanie orzeczeń sądów popierających jakąś tezę.

Bardzo pomocną opcją, jest również pojawiająca się lista tzw. zagadnień podobnych do hasła wyszukanego. Nie trzeba chyba dodawać, iż to również znacznie usprawnia wyszukiwanie informacji.

Dodatkową opcją wyszukiwarki jest jej połączenie z wyszukiwarką Google, co, bez wątpienia również miało usprawnić wyszukiwanie potrzebnych informacji – osobiście, przy dwu-tygodniowym korzystaniu z portalu podczas pisania artykułu nie skorzystałem z wyszukiwania Google przez Lexis.pl ani razu – jednakże, opcji tej w żadnym wypadku nie można uznać za jedynie zbędny dodatek a należy ocenić pozytywnie, jako pewnego rodzaju dążenie twórców serwisu do jak najpełniejszego wyszukiwania informacji w obrębie jednego serwisu.

Wada wyszukiwarki

Jedyną wadą wyszukiwarki (a także indeksu zagadnień) jest sposób wyświetlenia wyszukanych haseł i dokumentów – w tym przypadku chodzi mi o zbyt małą ilość wyników wyświetlonych na jednej stronie – bowiem wyświetlanie jedynie 20 dokumentów na stronie, bez możliwości zwiększenia tej liczby powoduje długotrwałe i męczące na dłuższą metę, przewijanie strony za stroną.

Ta sama uwaga dotyczy indeksu zagadnień – alfabetyczny podział zagadnień na 14 stron jest rozwiązaniem bardzo dobrym, jednakże przydatna byłaby możliwość rozwinięcia całego indeksu na jednej tylko stronie bądź, tak jak zostało to rozwiązane w serwisie informacji prawnej LEX, alfabetyczny podział indeksu zagadnień, ale w taki sposób, by każda litera znajdowała się na osobnej stronie.
Pomijając jednak powyższe techniczne uwagi, należy stwierdzić, iż wyszukiwarka w pełni zasługuje na miano „inteligentnej”. Posługiwanie się nią należy do bardzo prostych i intuicyjnych, a powyżej omówiona ilość opcji pozwala w szybki i precyzyjny sposób odnaleźć poszukiwane zagadnienie i wszelkie dokumenty do niego dołączone.

W tym miejscu należy nadmienić, iż po kliknięciu w 5 z kolei główną zakładkę portalu, zatytułowaną zasoby uzyskamy dostęp do pełnej zawartości portalu – z uwagi jednak na jego olbrzymią zawartość, taki sposób wyszukiwania informacji może okazać się zbyt długotrwały.
Instytucje

Ostatnia w kolejności z głównych zakładek serwisu oferuje możliwość wyszukania prawniczych instytucji w całej Polsce. Wyszukanie danej instytucji odbyć się może zarówno poprzez ręczne odszukanie jej z danego indeksu (listy) bądź poprzez wpisanie miejscowości i ulicy w wyszukiwarce instytucji. Po znalezieniu odpowiedniej instytucji wyświetla się na jej adres wraz z jej danymi kontaktowymi. Bez wątpienia opcja ta jest zupełnym novum, jednakże również wpisuje się w ideę serwisu zawierającego całość informacji prawnych, nie tylko ograniczonych do wydawanych dokumentów.

Praca na aktach prawnych

Już na samym wstępie chciałbym zaznaczyć, iż praca na aktach prawnych w serwisie to niemalże czysta przyjemność. Po wyświetleniu się danego aktu, po jego lewej stronie pojawiają się dwie zakładki – spis treści aktu, wraz z podziałem aż do poszczególnych artykułów (obok numeru dołączony został równie swoisty tytuł danego przepisu) pozwalający na szybką nawigację po aktach (znacznie lepsze rozwiązanie od meczącego przewijania całego aktu prawnego w serwisie LEX) oraz zakładka narzędzia pozwalająca na takie opcję jak zmiana czcionki czy drukowanie aktu – dodatkową możliwością jest także wyświetlenie aktu na całym ekranie.

Najważniejsze są jednak dwie ostatnie opcje, pozwalające kształtować i dostosowywać portal do swoich potrzeb – dany akt prawny można dodać do tzw. ulubionych (co umożliwia szybsze jego wyszukanie) oraz, w stosunku do danych aktów prawnych, można dodawać notatki, co jest szczególnie przydatną opcją podczas pisania własnych prac. Dostęp do notatek oraz ulubionych aktów prawnych jest natomiast bardzo prosty, bowiem są to pierwsze, z głównych zakładek serwisu.

Drugą opcją jest, znane już z serwisu LEX, bezpośrednie połączenie danego przepisu prawnego z dokumentami, które go dotyczą – jednakże należy podkreślić, iż zostało to dokonane w znacznie lepszy sposób. Każdy przepis (oczywiście o ile istnieje dokument, opracowanie bądź orzeczenie go dotyczące) posiada po swojej lewej stronie zakładkę (oznaczoną znakiem +), w którą kliknięcie rozwija listę (również podzieloną na kategorię) wszelkich orzeczeń, komentarzy, monografii, lub innych przykładów piśmiennictwa bądź dokumentów, które dotyczą tego konkretnego przepisu.

Na początku każdego aktu prawnego, można wybrać wersję tego aktu, jaka obowiązywała w danym roku a także, po wejściu w zakładkę metryka wyświetla się pełna lista aktów wykonawczych, aktów zmieniających orzeczeń i innych dokumentów. Po raz kolejny należy stwierdzić, iż znacznie ułatwia to pracę, bowiem nie trzeba osobno szukać poszczególnych aktów i dokumentów.

Alerty

Z uwagi na to, iż recenzowaną tutaj bazę informacji prawnej, można, do pewnego stopnia, dopasować do użytkownika i kształtować ją według potrzeb i wymagań tego użytkownika (przede wszystkim poprzez instytucje ulubionych i notatek, które omówione zostały powyżej) serwis wprowadza również tzw. opcję alertów (kolejna, z 7 głównych zakładek serwisu) czyli powiadomień o zmianach w prawie, orzeczeniach i innych dokumentach dostępnych w serwisie. Alerty dodaje się w sposób bardzo prosty – w omówionej już powyżej zakładce narzędzia należy po prostu kliknąć „dodaj alert”.

O wprowadzonych zmianach w zaalertowanych dokumentach, serwis powiadomi nas albo na stronie serwisu, albo drogą mailową. Należy stwierdzić, iż jest to bardzo dobra opcja, szybko i bez bieżącego (a więc męczącego) śledzenia aktów prawnych otrzymać powiadomienie o najnowszych zmianach. Jak zostało to już powiedziane – alerty nie dotyczą wyłącznie aktów prawnych – szczególnie chciałbym jednak zaakcentować alerty dla zmian nurtów i linii orzeczniczych, które przecież ciężko jest samemu stwierdzić.

Podsumowanie

Podsumowując trzeba stwierdzić, iż praca z serwisem Lexis.pl była bardzo przyjemna. Warto w tym miejscu również zaznaczyć, iż cały interfejs portalu jest przejrzysty i bardzo prosty w obsłudze – tak jako zostało to już kilkakrotnie wspomniane, nie ma najmniejszych problemów z wyszukaniem danego zagadnienia i wszelkich, łączących się z nim aktów i dokumentów – nie wspominając już o tym, że wyszukania tego można dokonać na kilka sposobów.

Trzeba nadmienić, iż wyszukiwarka i cały portal działa znacznie szybciej i sprawniej niż serwis LEX – a w sytuacji, gdy w przypadku dłuższej nieaktywności, wygaśnie sesja, ponowne logowanie nie powoduje skasowania wyszukanych informacji. Ciężko natomiast jednoznacznie stwierdzić, czy zasoby tego serwisu są obszerniejsze od innych baz informacji prawnych – jednakże, podczas pisania pracy, zgromadzone w nim zasoby przydały mi się znacznie bardziej niż zasoby serwisy LEX.

Z uwagi na powyższe, należy stwierdzić, iż serwis Lexis.pl trzeba ocenić całkowicie pozytywnie – naprawdę ciężko wskazać jakieś większe wady – serwis opracowany został zdecydowanie w sposób przemyślany i praktycznie pozbawiony jest wad i niedociągnięć.

Dodatkowe opcje, zwłaszcza te, które pozwalają dostosować serwis do własnych potrzeb użytkowników uważam za rewelacyjne rozwiązanie – zdecydowanie polecam Lexis.pl do użytku – zarówno dla studentów jak i dla prawników – z uwagi na dużą ilość opcji przydatny jest zarówno dla praktyków jak i teoretyków prawa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *