straż miejska

RPO interweniuje: bezkarność Straży Miejskiej zostanie ukrócona

Obecnie przepisy pozwalają na złożenie zażalenia na Straż Miejską, która nie zbadała lub niewłaściwie zbadała daną sprawę i w efekcie nie wniosła wniosku o ukaranie sprawcy wykroczenia. Jednakże w praktyce jest to niemożliwe. Prawo nie wskazuje bowiem organu nadrzędnego, który miałby owe pismo rozpatrzeć. Rzecznik Praw Obywatelskich alarmuje i wnosi o nowelizację przepisów. Zażalenie na określone działanie Straży Miejskiej dotyczące zbadania, czy popełniono wskazane wykroczenie, może okazać się nieskuteczne.

Bowiem zgodnie z Kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia, osobie, która złożyła zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia, niebędącej pokrzywdzonym, przysługuje zażalenie do organu nadrzędnego na niewniesienie wniosku o ukaranie. Ten sam akt prawny, jak słusznie zauważył Rzecznik, nie wskazuje organu nadrzędnego, który byłby właściwy do rozpatrzenia zażalenia. Powoduje to nieskuteczność i praktyczną zbędność zażalenia. A chyba nie taki był zamysł ustawodawcy….

Obywatele powinni mieć uprawnienia, by kontrolować działania Straży Miejskiej. Pomogło by to wyeliminować bezkarność niektórych sprawców wykroczeń, ale i pozwoliłoby wskazać na ewentualne koneksje wewnątrz Straży Miejskiej. W ocenie Rzecznika, brak wskazania przez ustawodawcę organu nadrzędnego wobec straży gminnej (miejskiej), kompetentnego do rozpatrywania zażaleń składanych przez osoby zawiadamiające o popełnieniu wykroczenia, stanowi lukę prawną pociągającą za sobą konieczność podjęcia stosownych działań legislacyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *