Czym jest pozwolenie na budowę? Dowiedz się!

Jakie są zasady i warunki uzyskania pozwolenia na budowę?

Zanim postawimy dom lub inny obiekt, konieczne jest spełnienie pewnych warunków prawnych. Najważniejszym z nich jest uzyskanie pozwolenia na budowę, dzięki czemu unikniemy popełnienia samowoli budowlanej i konieczności rozbiórki. Co należy zrobić i jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać pozwolenie? Odpowiadamy.

Czym jest pozwolenie na budowę?

Pozwolenie na budowę otrzymuje się w wyniku postępowania administracyjnego. Wymagane jest w sytuacji, gdy planujemy wybudować konkretny budynek. Decyzja ta jest wymagana również w przypadku, gdy chcemy przeprowadzić kompleksową renowację, dobudować pomieszczenia lub przebudować dany obiekt.

Należy zaznaczyć, że według prawa uzyskanie pozwolenia jest konieczne do rozpoczęcia prac — jeśli budowa rozpocznie się jeszcze przed uzyskaniem decyzji, zostanie ona wstrzymana i możliwe, że budynek trzeba będzie rozebrać. Czas oczekiwania na decyzję wynosi 65 dni, dlatego warto zadbać o złożenie odpowiednich dokumentów z wyprzedzeniem. Więcej informacji dotyczących pozwolenia na budowę znajdziesz tutaj: https://adwokatspiewak.pl/pozwolenie-na-budowe-domu

Pozwolenie na budowę — jakie dokumenty są potrzebne do wniosku?

Pozwolenie na budowę — jakie dokumenty są potrzebne do wniosku?

Decyzja o pozwoleniu na budowę wydawana jest przez organy administracyjne, czyli starostwa powiatowe, urzędy wojewódzkie i urzędy miast na prawach powiatu. Jeśli nie mamy możliwości stawienia się w którymś z tych miejsc osobiście, możliwe jest wysłanie wniosku drogą listowną i elektroniczną lub przekazanie go poprzez pełnomocnika. Zanim to zrobimy, konieczne jest skompletowanie potrzebnych dokumentów w postaci:

  • Wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) — jest to akt prawny, w którym gmina uchwala przeznaczenie, warunki zagospodarowania oraz zabudowę terenu. Wypis ten wydaje urząd gminy i w zależności od jej wielkości, otrzymamy go od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Warto zorientować się, czy nasza działka jest objęta MPZP — jeśli tak nie jest, w urzędzie powinniśmy uzyskać warunki zabudowy (WZ).
  • Mapy do celów projektowych — wykonuje je geodeta. Oprócz celów administracyjnych są niezbędna dla architekta, który będzie mógł nanieść na nie projekt naszego budynku. Warto też, aby geodeta przeprowadził odpowiednie badania naszej działki jak sprawdzenie stanu gruntu i poziomu znajdujących się w nim wód.
  • Zakup projektu architektonicznego i jego adaptacji — gotowy projekt tworzony jest w czterech egzemplarzach: dwa z nich pozostają do dyspozycji kupującego, który może udostępnić kopię kierownikowi budowy. Pozostałe trafiają natomiast do organu nadzoru budowlanego oraz urzędu. To na tym etapie architekt dostosowuje projekt do warunków panujących na działce i może wprowadzić w nim zmiany.
  • Warunków technicznych odbioru mediów — dokumentacja ta zawiera informacje dotyczące odbioru prądu, gazu, wody oraz ścieków i odpadów. Tworzy ją architekt w celu przedłożenia do Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej (ZUDP).

Formularz powinien zawierać również zaświadczenie potwierdzające uprawnienia architekta oraz oświadczenie o posiadaniu praw do dysponowania działką. Jeśli mamy wątpliwości co do sporządzenia pisma, pomóc może nam w tym kancelaria. 

Pozwolenie na budowę — co jeszcze jest brane pod uwagę?

Urzędnik rozpatrujący nasz wniosek, oprócz jego kompletności, musi ocenić czy postawiony budynek nie będzie negatywnie oddziaływał na środowisko. W przypadku, gdy inwestycja określana jest jako “mogąca zawsze znacząco oddziaływać na środowisko” lub “mogąca potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko”, konieczne będzie uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ponadto, jeśli nasza działka usytuowana jest przy drodze krajowej lub wojewódzkiej, należy przedłożyć oświadczenie zarządcy drogi o możliwości podłączenia do niej działki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *