sądy rejonowe

Sądy karne coraz surowsze

Sądy coraz częściej korzystają z możliwości, jakie daje kodeks karny wykonawczy. Skutkiem tego jest zaostrzenie warunków przedterminowego warunkowego zwolnienia. I tak w sprawie Małej Madzi – winna nie będzie mogła ubiegać się o wcześniejsze wyjście na wolność po 15 latach, jak przewiduje to kodeks karny. Sąd apelacyjny uznał, że konieczne jest podniesienie tej granicy do 20 lat.

Wyroki z zaostrzonym zwolnieniem

Jak donosi dzisiejsza Rzeczpospolita Sądy coraz częściej odnoszą się surowiej do sprawców. Szacuje się, że obecnie wykonuje się ok. 6 tysięcy wyroków z zaostrzonym zwolnieniem. Dla przypomnienia warto wskazać ogólne zasady. Zgodnie z kodeksem karnym skazanego można warunkowo zwolnić po odbyciu przez niego co najmniej połowy kary, zaś jeśli jest on recydywistą to dopiero po odbyciu 2/3 kary (przy multirecydywie jest to ¾ kary). Skazanego na karę 25 lat pozbawienia wolności można warunkowo zwolnić po odbyciu 15 lat kary. Skazanego na karę dożywotniego pozbawienia wolności po odbyciu 25 lat kary.

W indywidualnych przypadkach sąd wydając wyrok skazujący może zaostrzyć powyższe wymagania czasowe. Taka decyzja jest w praktyce nie do uchylenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *