kapłan

Sakrament chorych wobec ateisty

Wczoraj został wydany kolejny wyrok w precedensowej sprawie dotyczącej udzielenia sakramentu namaszczenia chorych wbrew woli pacjenta.

Jak podaje rzeczpospolita.pl, Sąd Apelacyjny w Szczecinie oddalił apelację odnoszącą się do zapłaty 90 tys. zł w ramach zadośćuczynienia przez szpital, w którym udzielono namaszczenia.

Omawiana sprawa ma swój początek w 2009r., kiedy to niewierzącemu pacjentowi, w śpiączce farmakologicznej, szpitalny kapłan udzielił sakramentu chorych. Pacjent o sakramencie dowiedział się po wyjściu ze szpitala, z otrzymanej dokumentacji medycznej.

Co istotne, podczas pobytu w szpitalu nikt nie zapytał go o chęć otrzymania takiej pomocy od księdza, choć jego operacja była z góry zaplanowana.

Dwa lata później mężczyzna pozwał szczeciński szpital o naruszenie zasad wolności sumienia, domagając się przy tym 90 tys. zł zadośćuczynienia. Sąd okręgowy, jak i apelacyjny oddaliły jego powództwo, argumentując to faktem, że pacjent nie zgłosił personelowi swojej niechęci do katolickich sakramentów.

Ponadto, powód nie potrafił wykazać jakie jego dobro osobiste uległo naruszeniu, ani że działanie szpitala było bezprawne i zawinione. Oba sądy podniosły, iż akt namaszczenia chorych, z punktu widzenia rozsądnego człowieka, nie ma żadnego znaczenia dla niewierzącego.

Jednakże, na skutek złożonej przez powoda kasacji, Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok i przekazał do ponownego rozpoznania przez sąd apelacyjny. W uzasadnieniu SN wskazał, że „poddanie osoby wyznającej określoną religię wbrew jej woli praktyce przyjętej w innej religii godzi w jej wolność sumienia, niezależnie od intencji osób, za sprawą których to nastąpiło. Tak samo trzeba ocenić poddanie praktyce religijnej osoby niewierzącej”.

Po kolejnym rozpoznaniu sprawy przez Sąd Apelacyjny, powództwo o zadośćuczynienie zostało oddalone. W ustnym uzasadnieniu wyroku, sąd podał, że powód nie wykazał szkody psychicznej czy fizycznej, skutkującej zachowaniem kapłana.

W relacji do szpitala, stwierdził winę nieumyślną polegającą na lekkomyślności, z uwagi na brak „złej woli kapłana”.

Ciekawe, czy w razie podobnych sytuacji , sądy będą tylko stwierdzały naruszanie wolności sumienia, czy będą skłonne zasądzić zadośćuczynienie na rzecz ateisty lub osoby, innej wiary niż katolicka?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *