debata

W Sejmie trwa debata na temat zmiany płci i od lat zapowiadanej rewolucji w OFE

Dziś Sejm rozpoczyna swoje czterodniowe posiedzenie, podczas którego podejmie prace m.in. nad projektem zmiany systemu emerytalnego czy projektem ustawy o uzgodnieniu płci, która miałaby zastosowanie do osób transseksualnych.

Posłowie mogą również przyjąć uchwałę dotyczącą aktualnej sytuacji na Ukrainie.

Rewolucja w OFE

Rządowy projekt zmiany systemu emerytalnego związany jest z głośną kampanią aprobującą Otwarte Fundusze Emerytalne. Proponowany brzmienie ustawy wprowadza dobrowolność udziału w OFE, czyli możliwość wyboru kierowania składek w całości do ZUS lub łącznie do ZUS-u i OFE.

W założeniach Ministerstwo Pracy wraz z Ministerstwem Finansów i ekspertami zostaną zobowiązani do dostarczania aktualnych informacji o wynikach funduszu oraz wysokości waloryzacji subkonta w ZUS. Ułatwi to podjęcie powyższego wyboru.

Wprowadzono także tzw. suwak bezpieczeństwa – już 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego środki z OFE będą przenoszone na fundusz emerytalny FUS i ewidencjonowane na subkoncie w ZUS-ie.

Wypłat emerytur będzie dokonywał ZUS. Projekt zakłada też obniżenie opłat pobieranych zarówno przez OFE i ZUS. Jak donosi serwis lex.pl rzecznik rządu Paweł Graś ocenia owy projekt jako „bardzo ważną reformę”.

Projekt ustawy o uzgodnieniu płci

Na posiedzeniu Sejm rozważy brzmienie projektu ustawy o uzgodnieniu płci. Zakłada on możliwość uzgodnienia płci orzeczeniem sądowym w sytuacji, gdy płeć wpisana w akcie urodzenia (płeć metrykalna) nie odpowiada tożsamości płciowej.

Stosowny wniosek będzie możliwy do złożenia przez osobę, która posiada obywatelstwo polskie, ma ukończone 18 lat albo ma ukończone 16 lat i wyraża jednoznaczną wolę dokonania uzgodnienia płci oraz posiada zgodę przedstawicieli ustawowych na uzgodnienie płci, a w przypadku jej braku – zgodę sądu opiekuńczego.

Wyłączone jest złożenie wniosku, gdy osoba transseksualna pozostaje w związku małżeńskim. Wydanie orzeczenia sądu nie jest uzależnione od tego, by wnioskodawca był uprzednio poddany jakiejkolwiek interwencji medycznej, zwłaszcza terapii hormonalnej lub zabiegom chirurgicznym, zmierzającym do korekty cech płciowych, a także wprowadzenia zmian w budowie i funkcjach organizmu związanych z płcią.

Prawomocne postanowienie sądu o uzgodnieniu płci ma stanowić podstawę do wydania nowego aktu urodzenia, a także zmiany imion i nazwiska. W konsekwencji kobieta, bez poddania się jakimkolwiek zabiegom medycznym zmieniającym płeć, będzie mogła zostać prawnie uznana za mężczyznę, co będzie miało odzwierciedlenie w zmianie jej dokumentów i danych osobistych.

Warto wspomnieć, że dzisiaj jedyną możliwą drogą do zmiany płci w akcie urodzenia jest wyłącznie powództwo o ustalenie na podstawie art. 189 k.p.c., bowiem Sąd Najwyższy w 1989r. wydał uchwałę w składzie siedmiu sędziów, iż występowanie transseksualizmu nie daje podstawy do sprostowania w akcie urodzenia wpisu określającego płeć.

Zmiana Kodeksu wyborczego

Posłowie będą też rozważać zmianę Kodeksu wyborczego w celu eliminacji błędu w określaniu limitu wydatków na agitację wyborczą przez komitety w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Pozostałe sprawozdania

Sejm zapozna się również z rządową informacją w sprawie realizacji Karty Praw Osób Niepełnosprawnych w 2012r. Minister Skarbu Państwa przedstawi sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa w 2011 i 2012r. oraz raport o ekonomicznych, finansowych i społecznych skutkach prywatyzacji w roku 2011 i 2012.

Komisja Nadzwyczajna przedłoży także sprawozdanie o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Od 21 listopada na Ukrainie trwają protesty, będące odpowiedzią na odmowę podpisania umowy stowarzyszeniowej z UE. Platforma Obywatelska sporządziła uchwałę dotyczącą aktualnej sytuacji na Ukrainie.

Wyrażono w niej głębokie zaniepokojenie i potępiono nieuzasadnione użycie siły. W założeniu postuluje się przyjęcie uchwały przez aklamację. Własne propozycje uchwał zapowiedziały już SP i PiS.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *