prawo przepisy

SN: skazanie nie oznacza odszkodowania

Nie ma automatu między skazaniem za przestępstwo na szkodę majątkową a zasądzeniem odszkodowania w sądzie cywilnym. To dzisiejsze orzeczenie Sądu Najwyższego – poinformowała ,,Gazeta Wyborcza”. Sprawa dotyczyła kradzieży linii technologicznej o wartości ponad 1,5 mln złotych

Sąd cywilny ma prawo badać wszystkie okoliczności wpływające na wysokość szkody, a w konsekwencji odszkodowania za nią.

To sedno dzisiejszego wyroku Sądu Najwyższego (sygnatura akt: V CSK 393/12). Odszkodowanie bowiem nie musi być równe wartości skradzionego czy przywłaszczonego mienia.

SN uznał, że sąd II instancji musi ustalić wartość szkody, mimo iż zasadniczo sąd cywilny jest związany ustaleniami prawomocnego wyroku sądu karnego.

Problem polegał na tym, że – jak tłumaczył sędzia Zbigniew Kwaśniewski – „w wyroku karnym nie ma mowy o szkodzie, a więc sąd cywilny nie może uchylać się od ustalenia wysokości poniesionej szkody, która może być wyższa lub niższa od wartości przywłaszczonego mienia”.

z rp.pl; gazeta.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *