sobota

Sobota jako dzień wolny od pracy dla terminu administracyjnego

Zgodnie z nową uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego o sygnaturze I OPS 1/11, sobota została uznana za dzień równorzędnym z dniem wolnym od pracy. Ma to istotne znaczenie na gruncie postępowania administracyjnego. Oznacza to, że jeżeli ostatni dzień terminu administracyjnego przypada w sobotę, to ostatnim dniem tego terminu nie będzie ta sobota, ale przeważnie poniedziałek jak najbliższy po sobocie dzień powszedni.

Sprawa wolnej soboty, przedłużającej tym samym termin administracyjny była do tej pory dość niejasna. Z jednej bowiem strony, Sąd Najwyższy w jednym ze swoich orzeczeń stwierdził, że sobota nie jest dniem wolnym od pracy, z drugiej zaś sobotę jako dzień wolny traktują zarówno Ordynacja podatkowa oraz ustawa Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *