monitoring składowanie odpadów

Systemy wizyjnej kontroli składowisk odpadów – analiza i tło prawne

W dniu 20 lipca 2019 roku, weszła w życie ustawa, w myśl której zaostrzono przepisy dotyczące budowy i funkcjonowania systemu wizyjnego w obrębie obszarów magazynowania odpadów. Zaletą tych regulacji jest dość konkretne zdefiniowanie wymagań stawianych przed systemem.

Celem wprowadzonych zmian jest ograniczenie zagrożenia pożarowego w obrębie składowisk odpadów nie tylko na obszarze Lublina i okolic, lecz we wszystkich województwach Polski. W przypadku ich wystąpienia, system monitoringu wizyjnego ma jednoznacznie ustalić sprawcę zdarzenia, bądź też okoliczności, które doprowadziły do powstania pożaru. Ponadto dzięki bieżącej kontroli wizyjnej, administrator może na bieżąco reagować na powstawanie pierwszych zarzewi pożaru.

Ustawowe nowelizacje, czyli wizyjny system kontroli w praktyce

Wizyjny system kontroli miejsc magazynowania odpadów musi spełniać – w myśl nowych przepisów – poniższe wymagania:

  1. System wizyjny powinien umożliwić rejestrację obrazu na bieżąco, z możliwością przeglądania, kopiowania i zatrzymywania odtwarzanego pliku wideo. Co więcej, powinien on umożliwić rejestrację czasu wykonania nagrań, co ułatwi ewentualną analizę danych wcześniej zapisanych na nośniku.
  2. System wizyjny powinien być tak skonstruowany, by mógł on transmitować bieżący obraz również i innym podmiotom, na przykład za pośrednictwem sieci Internet. Mowa tu oczywiście o wojewódzkich organach Inspektoratu Ochrony Środowiska, które – w myśl nowych przepisów – powinny mieć wgląd do w/w transmisji.
  3. Monitoring miejsc magazynowania odpadów powinien swoim zasięgiem obejmować nie tylko sam obszar ich składowania, ale przede wszystkim teren wokół niego. Przepisy wskazują, że obraz z kamer powinien sięgać na odległość 15 metrów (odległość od bramy wzdłuż drogi dojazdowej) i na głębokość 5 metrów wokół posesji. Jeśli pomieszczenie magazynowe jest budynkiem, kamery powinny obejmować swym zasięgiem obszar od bramy, do ściany.
  4. Rejestrowanie obrazu powinno być realizowane z wykorzystaniem kamer wysokich rozdzielczości (minimum 250 pikseli na metr). Muszą one zapewniać maksymalną jakość obrazu w warunkach zróżnicowanego oświetlenia, w tym również w nocy. Podczas rejestracji obrazu wideo na nośnik pamięci, dane nie powinny ulegać jakiejkolwiek obróbce, w tym redukcji rozdzielczości.
  5. Nośnik pamięci w systemie wizyjnej kontroli miejsc składowania odpadów, powinien zapewniać swobodną rejestrację obrazu przez okres jednego miesiąca. Po upływie tego czasu dane mogą być automatycznie kasowane. Zaleca się również, by nośnik był przechowywany w odpowiednio zabezpieczonym miejscu. Nie wolno go też narażać na działanie osób trzecich, bądź też na niekorzystne oddziaływania zewnętrzne.
  6. Maksymalny czas przerw konserwacyjnych i naprawczych w działaniu systemu monitoringu może wynosić 2 dni (w obrębie jednego roku). O prowadzonych pracach należy poinformować wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i to najpóźniej na trzy dni przed ich rozpoczęciem.
  7. Wizyjny system kontroli miejsc magazynowania odpadów powinien być wyposażony w system utrzymujący jego zasilanie przez maksymalnie 2 godziny od momentu zaniku napięcia sieciowego.
  8. Według nowych przepisów, dane zapisywane na nośniku zewnętrznym systemu, powinny być rejestrowane w ogólnodostępnym formacie multimedialnym. Dzięki temu, istnieje możliwość ich odtworzenia na zupełnie innych nośnikach, z wykorzystaniem standardowych aplikacji. Powinna również istnieć możliwość transferu wybranych danych na nośnik zewnętrzny, bez ryzyka przerwania pracy narzędzia.

Kto jest odpowiedzialny za wdrożenie nowych przepisów?

Ustawo jasno precyzuje, które podmioty są zobligowane do wprowadzenia powyższych obostrzeń.

Są to przede wszystkim:

  • Podmioty zajmujące się magazynowaniem, lub składowaniem odpadów na własnym terenie, co ma bezpośredni związek z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą.
  • Podmioty zajmujące się przetwarzaniem odpadów, ich recyklingiem a także szeroko rozumianym wykorzystaniem w dalszych procesach produkcyjnych.

monitoring lublin

Zobacz ofertę:

Co ważne, powyższe regulacje dotyczą wszystkich firm, niezależnie od rodzaju przechowywanych odpadów. Należy pamiętać, że jeśli w danej firmie już wcześniej istniał odpowiedni system monitoringu, należy go tak zmodyfikować, by spełniał on określone założenia. W przypadku niedostosowania się do powyższych regulacji, ustawodawca ma prawo nałożyć na taką jednostkę karę finansową z jednoczesnym przynagleniem do montażu danego systemu.

Podsumowanie

Nowy, wizyjny system kontroli miejsc magazynowania odpadów jest co prawda kosztowną inwestycją, aczkolwiek jej koszty i tak są niższe, niż wydatki ponoszone na akcje gaśnicze i usuwanie skutków zanieczyszczenia atmosfery.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *