szyld reklamowy

Szyldy reklamowe w aspekcie prawa budowlanego

Stanowią jeden z bardziej rzucających się w oczy środków promowania marki i jej wyróżnia w otoczeniu. Spełniają one funkcję reklamową, informacyjną i dekoracyjną. Szyldy należą do tzw. reklamy zewnętrznej, która funkcjonuje w przestrzeni publicznej. Korzystają z nich firmy z rozmaitych branż. Możliwości ich użycia kodyfikują przepisy.

Nie zawsze będziemy mogli wykorzystać akurat ten nośnik treści marketingowej. Jest to związane z faktem, że szyldy funkcjonują w przestrzeni publicznej i mogą wpływać na jej estetykę. Przepisy mają za zadanie przede wszystkim ograniczyć szpecenie otoczenia i zapewnić bezpieczeństwo w przypadku montażu przy drogach. Sprawdźmy, jak wygląda relacja szyld reklamowy w kontekście prawa budowlanego.

Szyldy na budynku

Najczęściej spotykane jest montowanie szyldów reklamowych na ścianie budynku. Nie zawsze można jednak to uczynić. Warto dobrze zaznajomić się z obowiązującymi przepisami, by uniknąć sankcji. Najważniejsza wytyczna, nakazuje uzyskanie pozwolenia od konserwatora zabytków, w przypadku chęci instalacji szyldu na budynku, który jest zaliczany w obręb właśnie zabytków.

Wnioski składa się na szczeblu wojewódzkim. Pismo musi zawierać bardzo dokładny opis sposobu i stopnia ingerencji szyldu w obręb budynku. We wniosku należy określić także materiał, z jakiego szyld został wykonany, jego kolorystykę i wymiary. Potrzebna będzie także informacja dotycząca terminu planowanych prac montażowych.

Pamiętajmy, że uzyskanie pozwolenia jest niezbędne. W przypadku instalacji szyldu lub jakiejkolwiek tablicy na budynku zabytkowym bez pozwolenia konserwatora, przewidziana jest wysoka grzywna pieniężna.

O wiele łatwiej sprawa wygląda w przypadku chęci instalacji szyldu na budynku, który nie ma statusu zabytku. Nie trzeba w takiej sytuacji wnioskować o pozwolenie. Prawo budowlane nakazuje jednak zgłoszenie takiej sytuacji. Najczęściej należy tego dokonać u starosty lub Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Zobacz: reklama zewnętrzna outdoor – aspekty prawne.

szyld

Szyld przy drodze

Nie mamy także pełnej dowolności w przypadku instalacji szyldów przy drodze. Ograniczenia prawne podyktowane są tutaj względami zarówno estetycznymi, jak i przede wszystkim bezpieczeństwem. Po pierwsze, należy uzyskać pozwolenie na montaż szyldu reklamowego od zarządcy drogi. Konieczne będzie także zgłoszenie zamiaru montażu szyldu przy drodze organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Kiedy pozwolenie zostanie wydane, trzeba będzie zastosować się do kilku wytycznych, jak np. zachowanie minimalnej odległości od krawędzi jezdni czy brak w szyldzie elementów oświetlenia led. Prawo wprowadza także pewne zakazy. Szyldów nie można instalować przy drogach międzynarodowych, w pobliżu skrzyżowań i zjazdów z drogi oraz w obrębie pasa drogowego poza terenem zabudowanym. Chodzi tu przede wszystkim o ograniczanie kierowcom pola widzenia oraz odrywanie uwagi od drogi, co stanowi olbrzymie zagrożenie w ruchu drogowym.

Kary za nieprzestrzeganie przepisów

Za niedostosowanie się do przepisów prawa, przewidziane są wysokie grzywny, których zadaniem jest odstraszenie i przeciwdziałanie „samowolce”. W przypadku niedozwolonego montażu szyldu może zostać nałożona kara od 10-ciu tysięcy złotych, do 50-ciu tysięcy złotych, w zależności od statusu oskarżonej strony (spółdzielnie lub osoby prywatne).

Źródło:

Reklama wizualna – AnyShape Warszawa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *