student

TK : dyskryminacja studentów drugiego kierunku zgodna z prawem

Osoby, które podjęły naukę na drugim fakultecie nie będą miały prawa do stypendium za wyniki w nauce – poinformowała dzisiejsza ,,Gazeta Prawna”. Tak orzekł wczoraj Trybunał Konstytucyjny – przepisy przewidujące stypendia tylko dla studentów pierwszego kierunku są zgodne z Konstytucją. Studenci nie składają broni. Piotr Muller, przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej zapowiada walkę. ,,Ta pomoc powinna trafiać do najlepszych” – uważa. Zwolennicy tych przepisów przyznają, że owszem, jest to dyskryminacja, jednak dzięki temu więcej pieniędzy trafi do najuboższych studentów. A ci, potrzebują ich znacznie bardziej.

Przepis został zaskarżony przez RPO. Wg niego ustawodawca dokonał nieuzasadnionego zróżnicowania na studentów pierwszego i kolejnych kierunków. Trybunał uznał jednak, że pomimo odejścia tych przepisów od zasady równego traktowania nie powodują one ich niekonstytucyjności. Celem ustawy było zwiększenie dostępności studiów, zwłaszcza dla osób mniej zamożnych.

Rzecznik Praw Obywatelskich starał się udowodnić, że stypendia Ministra i Rektora są właśnie tym narzędziem, które motywując do nauki zapewni powszechny i równy dostęp do edukacji wyższej. Trybunał nie podzielił jednak tej opinii. Studenci nie zgadzają się z obecnym stanem rzeczy. Ministerstwo nie planuje jednak zmian w tej materii w najbliższym czasie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *